Coevorden – Vandaag is het convenant ‘Voorzieningenwijzer 2023+ ondertekend. Organisaties hebben daarmee afgesproken meer samen te werken om te voorkomen dat inwoners in schuldsituaties en langdurige armoede terechtkomen.

Het convenant is ondertekend door bestuurders van de woningcorporaties Domesta en Woonservice, Stichting Invulbrigade, Humanitas, Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de gemeente Coevorden. Wethouder Joop Slomp juicht de samenwerking toe: “Dit gaat ons helpen om meer inwoners te bereiken en hen te helpen om optimaal gebruik te maken van de beschikbare regelingen.”

Meer hulp

De VoorzieningenWijzer is een online-hulpmiddel voor inwoners waarmee ze gemakkelijk kunnen zien voor welke regelingen ze in aanmerking komen. In de gemeente Coevorden zijn dat bijvoorbeeld huurtoeslag, energietoeslag, zorgtoeslag en de gemeentepolis voor de zorgverzekering. Maar ook de gemeentelijke regelingen zoals het Maatwerkfonds, Bijzondere Bijstand, individuele inkomenstoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting, de Doe-Mee-regelingen en de Voedselbank. Inwoners kunnen zelf thuis online de VoorzieningenWijzer doorlopen.

Maar niet iedereen kan of doet dat. De organisaties gaan nauwer samenwerken om meer hulp te kunnen bieden. Ze willen dat meer inwoners de VoorzieningenWijzer optimaal benutten en willen hen ondersteunen bij het invullen.

Afspraak of bezoeken

Inwoners kunnen via MWC een afspraak inplannen door te mailen naar devoorzieningenwijzer@mwcoevorden.nl of langs te gaan tijdens één van de inloopspreekuren. Die zijn er op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Coevorden, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur in MFC Ravelijn Verbindt en van 13.00 tot 16.00 uur bij Maatschappelijk Wezlijn en op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Voor een afspraak in Schoonoord kunt u bellen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden via 085-2735256. Ook voor overige vragen kunt u bellen.

Gemeenschappelijk doel

De inzet van de VoorzieningenWijzer is de afgelopen jaren in de gemeente Coevorden en elders in het land effectief gebleken. Het hielp veel mensen om meer financiële speelruimte te krijgen en zodoende problematische schulden te voorkomen. Woningcorporaties hebben een wettelijke taak om de betaalbaarheid van de woningen voor mensen met een laag inkomen te bevorderen. Maar zij hebben daarnaast, samen met de andere partijen, het doel om te voorkomen dat inwoners door problematische betalingsachterstanden in de problemen komen. Armoede, sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen en huisuitzetting in het geval van huurschuld liggen op de loer. Dat willen ze voorkomen.

Vaker aanbieden

De samenwerkende partijen gaan vaker en beter noodzakelijke gegevens uitwisselen en zij maken afspraken waar en wanneer ze de VoorzieningenWijzer gaan aanbieden. De gemeente doet dat bijvoorbeeld structureel bij de intake voor een bijstandsuitkering, op bepaalde momenten tijdens inburgeringstrajecten en bij vroegsignalering van schulden. De corporaties doen dat onder andere bij de intake van nieuwe huurders en in situaties van beginnende huurschulden. Maatschappelijk Welzijn Coevorden brengt het doorlopend onder de aandacht bij de inwoners met wie ze persoonlijk contact hebben en in specifieke situaties als daarvoor aanleiding is. Humanitas en Stichting Invulbrigade bieden de VoorzieningenWijzer aan als er zich situaties voordoen waarin sprake is van armoede en/of schulden, zowel bij huisbezoeken als inzet tijdens spreekuren en inloopuren.

De voorzieningenwijzer staat op www.datgeldtvoormij.nl

Foto: v.l.n.r. Erik Feijen (VoorzieningenWijzer), Joop Slomp (wethouder), Bothilde Buma (Woonservice), Stefan Snoeijer (Maatschappelijk Welzijn Coevorden), Tamara Hazenberg (Humanitas), Mirjam Krutzen (Domesta) en Caroline en Jaap van Stichting Invulbrigade.