Hardenberg/regio – In het nieuwe Saxenburg Medisch Centrum in Hardenberg vond afgelopen dinsdag de uitreiking plaats van een bijzonder boek, ‘Dichtbij, Gezondheidszorg in het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe van 1904-2020’. In dit boek staat de geschiedenis beschreven van Saxenburgh als zorgaanbieder in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe, die terugvoert tot meer dan een eeuw geleden.

Het boek is geschreven voor alle medewerkers van Saxenburgh. Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh, overhandigde met trots symbolisch het eerste exemplaar aan Renate Veltkamp, voorzitter van de ondernemingsraad. De doop van het boek is vanwege de coronabeperkingen zeer sober gehouden.

Het boek is geschreven in opdracht van Saxenburgh om de historische mijlpaal -de realisatie in september 2020 van het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg- te markeren. Maar ook om de ontwikkelingen van de ouderenzorg in de schijnwerper te zetten met gerichte aandacht voor de zorgcentra Clara Feyoena Heem in Hardenberg en Aleida Kramer in Coevorden. Zorginstellingen die sinds mensenheugenis een begrip zijn in de regio.

Het boek is mede geschreven op basis van interviews met (oud-)medewerkers, zorgpartners en inwoners van de regio. Auteur Marlies Hummelen heeft uitvoerig brononderzoek uitgevoerd en heeft van alle informatie een prettig leesbaar geheel gemaakt, dat is gebundeld in een fraai vormgegeven en gebonden boek met naast prachtige verhalen ook veel beeldmateriaal.

Digitalisering

Wouter van der Kam: “Wij leven in een breekpunt van de tijd. Enerzijds als mens in een tijdperk van voor en na corona. Anderzijds hoe je je als zorgorganisatie positioneert. Niet meer denkend vanuit de instelling, maar steeds meer vanuit een zorgnetwerk. De patiënt in het ziekenhuis laten wij figuurlijk in toenemende mate verder los en beoordelen wij steeds meer op afstand, omdat de digitalisering steeds verder gaat. We houden telefonische spreekuren of onderhouden contact via de Beterdichtbij app of beeldbellen. Wij zijn trots op de belangrijke functie die Saxenburgh als integrale zorgaanbieder voor de gezondheid regionaal vervult. Ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg zijn met elkaar verbonden binnen Saxenburgh en met andere zorgpartners in de regio; in het verleden, in het heden en in de toekomst.”

“Sympathiek rommeltje”

Auteur Marlies Hummelen blikt terug op de eerste contacten met Saxenburgh, toen nog in het oude ziekenhuis. “Een en al labyrint, het was een sympathiek rommeltje, maar de ontvangst was wel heel vriendelijk en prettig en zonder kapsones. En nu dit schitterende ziekenhuis, dat de aanleiding vormde voor het boek. Maar al snel moest het gaan over de geschiedenis van de gehele zorg in de regio, omdat Saxenburgh daarmee zo nauw verbonden is. En vooral over de mensen die deze zorg hebben vormgegeven en de belangrijke rol die de huisartsen spelen. Dat past heel goed bij Saxenburgh.” Marlies bedankt de vele mensen binnen en buiten Saxenburgh die hebben meegewerkt aan het boek, met een speciaal woord van dank aan de vrijwilligers die hebben geholpen bij het doorspitten en selecteren van de beschikbare materialen. Belangrijk is ook nog te melden, dat vlak voor de afronding van het boek de coronacrisis is uitgebroken, waardoor vrijwel alle artikelen zijn geactualiseerd en foto’s zijn toegevoegd.

Na de overhandiging van het boek zei Renate Veltkamp: “Als medewerkers willen we dichtbij de mensen staan. Wij zijn ontzettend blij met ons nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum en vinden het heel fijn voor de ouderenzorg -te beginnen met Clara Feyoena Heem- dat ook daar nieuw gebouwd wordt. Maar het gaat niet alleen om gebouwen, het gaat ook om zorg. Wij spreken de wens uit dat we onze betrokken zorg en onze kleinschaligheid altijd kunnen behouden.”

Hoofdfoto v.l.n.r. Wouter van der Kam, Marlies Hummelen, Renate Veltkamp.