Coevorden – In het Alte Picardiekanaal zijn 32 objecten aangetroffen. Het gaat om mogelijke explosieven, waartoe ook handgranaten en geweerpatronen behoren. Daarvoor heeft Waterschap Vechtstromen een aanvraag gedaan in het kader van de zogenoemde bommenregeling. Zo’n aanvraag kan worden gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het kanaal moet worden uitgebaggerd, daarom heeft onderzoek plaatsgevonden. Er zijn ondiepe delen, waarvan de scheepvaart hinder heeft. Dit werk wordt in het tweede kwartaal van komend jaar uitgevoerd. De kosten ervan zijn 940.000 euro, exclusief btw.

Ook het terrein van de aardappelmeelfabriek werd onderzocht in opdracht van Koenen Bouw/Rottinghuis. De fabriek lag in de Tweede Wereldoorlog immers in een gebied dat door de geallieerden is gebombardeerd. Hier werden ook objecten ontdekt, maar er zijn geen explosieven ontdekt.

Foto: Google Maps.