Politieke Partij Coevorden, kortweg PPC, bestaat nu vier jaar. Momenteel is de partij in de raad vertegenwoordigd met één zetel in de persoon van Henk Bouwers, gehoopt wordt op een zetel meer bij de nadere gemeenteraadsverkiezingen.

Burgercommissielid is Harm Nijmeijer. Met tevredenheid kijken lijsttrekker Henk Bouwers en nummer twee op de lijst, Evelien van Hillo, terug op de afgelopen vier jaar. “De inwoners weten ons goed te vinden”, vertelt Bouwers.

Ossehaar fase C

Terugkijkend noemen zij een aantal onderwerpen, waarin de partij een rol heeft gespeeld. Evelien: “Wij vonden en vinden bijvoorbeeld dat fase C in Ossehaar veel eerder had moeten worden gerealiseerd”. Fase C werd rond 2018 uit de verkoop gehaald.

“In mei 2021”, vervolgt Evelien, “dienden wij een motie in over de grondverkoop in Ossehaar. Wij wilden dat het college binnen drie maanden met een plan van aanpak zou komen.” De motie haalde het niet, maar de andere partijen waren het met PPC eens dat er vaart moet worden gezet achter de plannen. Nu de nieuwe woonvisie is vastgesteld, kan die vaart erin komen.”

Woningbouw

Evelien wijst verder op het wonen, waarvoor PPC zich nadrukkelijk heeft ingezet. De aandacht ging met name uit naar tinyhouses en knarrenhoven. “We willen zorgen voor bijzondere en onderscheidende bouw, zoals dat ook staat omschreven in de nieuwe woonvisie. Het is van belang, dat er een rechtvaardiger verdeling komt tussen woningen in alle leeftijdsgroepen.”

“Dat geldt natuurlijk voor de hele gemeente”, vult Henk Bouwers aan. “Het komt wel wat op gang, maar het is nogal stroperig. Pak die traagheid aan en zorg, dat het sneller gaat. Het college bepaalt wat er gebeurt, niet de ambtenaren. Dat geldt ook richting bedrijventerreinen. Waarom moet het allemaal zo langzaam? Ik weet het: wetten zijn wetten, maar het kan allemaal best wat sneller.”

Evelien haakt er op in: “De bedrijventerreinen in de dorpen hebben één in- en uitgang. Wat ons betreft zien we graag een tweede in- en uitgang, dat is ook bij calamiteiten voor hulpverleners veel beter. Dat geldt voor bijvoorbeeld Dalen en Sleen.”

Groenonderhoud

Het groenonderhoud speelt ook een belangrijke rol. “Daarom werd in november van het afgelopen jaar een gezamenlijke motie ingediend met BB2014, VVD, CDA en PvdA, die werd gesteund door PAC en D66. Daardoor wordt jaarlijks 250.000 euro extra beschikbaar gesteld voor het groenonderhoud binnen de bebouwde kom.”

UMCG

Een onlangs behaald succes is de motie die PPC begin februari indiende en die raadsbreed werd ondersteund. Het doel van de motie was behoud van de afdeling kinderhartchirurgie in het UMC in Groningen. De motie is verstuurd aan alle gemeenteraden in het noorden, de Tweede Kamer, de staten en het kabinet. Bovendien zullen de partijen met een landelijke achterban hun kamerleden benaderen. “Dan laat je ook als Coevorden zien wat je ervan vindt”, aldus Evelien.

Betrokkenheid

De fractie voelt zich zeer betrokken bij de inwoners van de gemeente Coevorden. “We spreken veel met hen en beantwoorden eventuele vragen meteen. Bovendien”, zegt Evelien, “we hebben het leuk in de fractie. Vanuit positiviteit komt constructiviteit. Het wordt steeds meer inzichtelijk wat ieders kwaliteiten zijn. Ergens in het midden vinden we elkaar vanuit een gefundeerde mening.”

Zij vindt het fijn, dat haar partij niet gebonden is aan een landelijke partij. “We bekijken alles op de dag dat stukken voorliggen en beoordelen die, daar hebben we geen regels voor nodig.” Henk Bouwers stelt, dat gewerkt wordt op basis van gezond verstand.

“Onze partij is een echte gemeentelijke partij. Dit geeft ons de ruimte om elk punt op de agenda met open vizier en Drentse, Coevorder, nuchterheid te behandelen. De fractie bestaat uit leden van divers pluimage. Onze roots liggen van De Kiel tot aan Coevorden, dus overal in de gemeente.”

Henk Bouwers is een ervaren rot in het vak. Hij werd in 1995 raadslid en was van 2000 tot 2006 wethouder. Daarna nam hij weer zitting in de raad. “Het blijft mooi om iets te kunnen betekenen voor de lokale samenleving.”

Vijf hoofdthema’s

De standpunten van PPC zijn vervat in vijf hoofdthema’s: economie, werken & wonen, leefklimaat, naobers, onderwijs en sport en toerisme en cultuur..

Meer weten over Politieke Partij Coevorden? Kijk dan op www.ppcoevorden.nl, mail naar info@ppcoevorden.nl. De standpunten staan op www.ppcoevorden.nl/standpunten. Daarnaast heeft PPC de Facebookpagina www.facebook.com/ppcoevorden.

Foto: Henk Bouwers en Evelien van Hillo.