Coevorden – De gemeenteraad vergadert dinsdag 12 juli vanaf 19.30 uur in de raadzaal in Hof van Coevorden.

Op de agenda staat onder meer de behandeling van de kaderbrief (een vooruitblik op 2023). Het gaat om de tweede termijn. De eerste termijn vond 30 juni plaats (zie de hieronder vermelde artikelen). De VVD heeft reeds diverse moties en een amendement ingediend. Het PAC hield het vooralsnog bij twee moties, maar kondigde 30 juni al wel meer moties aan.

De complete agenda met bijbehorende stukken is hier te vinden. Via deze link is de vergadering dinsdagavond live te bekijken.

Het is de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Begin september worden de commissie- en raadsvergaderingen hervat.

“We stikken bijna in het geld”

Raad vreest voor bouwprojecten in relatie tot personele bezetting gemeente

VVD wil een cultuurplatform

PAC wil onderzoek naar gevolgen voor boeren