Coevorden – Bouwen en de personele bezetting binnen de gemeente kwamen donderdagavond aan bod in de raadsvergadering over de kaderbrief. Tijdens de tweede termijn op dinsdag 12 juli wordt hierover nader gesproken.

Erik Holties van BBC2014 vroeg zich af of de afdeling wonen en vergunningen wel op sterkte is. “Complexe initiatieven krijgen niet altijd de aandacht die zij verdienen. Hier ligt een grote opgave. Onvoldoende capaciteit is geen excuus meer”, zo vindt hij. “Misschien moeten we mooie plannen wel uitbesteden?” Hij dacht daarbij aan de verplaatsing van de manege in Sleen ten behoeve van nieuwbouw. “Dit plan kan uitbesteed worden, maar inwoners moeten betrokken worden bij de ideeën om zo te voorkomen, dat plannen niet door kunnen gaan.”

Sandra Katerberg van het CDA opperde het idee om een banenmarkt voor de gemeente te houden. “Kan men binnen de organisatie voldoende omdenken om mensen te binden en te boeien?”, vroeg zij zich af.

Burgemeester Renze Bergsma zei in zijn reactie, dat heel goed wordt gekeken naar de bezetting. “Daarbij stellen we vragen als ‘Hoe binden we mensen, hoe werven we, hoe selecteren we? Daar kijken we heel goed naar. Als dat niet lukt, moeten we misschien extern kijken.”

De VVD wees erop, dat in de vorige begroting 1,5 miljoen euro is vrijgemaakt voor de toekomstbestendige organisatie. “Er moet aandacht worden geschonken aan het feit dat de organisatie haar kerntaken moet kunnen uitvoeren”, aldus Bert Albring.

Bouwen

Michel Blanken van de PvdA pleitte voor flexibele woonvormen. “We moeten 750 woningen bouwen, waarvan 250 voor jongeren”, was zijn stelling.

Het PAC repte over zaken als woningsplitsing, starterslening, anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht. Deze fractie diende daartoe een motie in. “Bouwprojecten leveren vaak dure woningen en appartementen op door de marktwerking en de stijgende bouwkosten”, aldus Jerry Stoker. “Het ‘Mekkes’ bouwproject in Aalden bestaat uit dure woningen die maar voor een kleine groep inwoners bereikbaar is. Wij vinden, dat woningen moeten passen binnen de prijsklasse zoals die in de woonvisie staat. Er moeten meer betaalbare woningen komen in de dorpen. Wij vinden, dat het college ervoor moet zorgen dat er bij nieuwe projecten afspraken worden gemaakt over een eerlijke verdeling van ‘dure’ en ‘betaalbare’ huizen.

Bert Albring van de VVD citeerde uit de kaderbrief. “Er wordt gesproken over een hoog tempo. De omgevingsvisie moet nog worden vastgesteld, maar laten we met concrete plannen hierop niet wachten. De gemeente moet altijd ruimte bieden voor goede initiatieven.”