Coevorden – Met heroverwegingen probeerde het college de raad te overtuigen om toch in te stemmen met 500 m2 extra in de nieuwbouw voor De Nieuwe Veste voor onderwijs in cultuur en beeldende vorming. Op 31 januari waren BBC2014, VVD en PAC tegen, de meerderheid van de raad. Nu bleek dat BBC2014 een draai heeft gemaakt. “Soms”, aldus fractievoorzitter Henk Mulder van deze partij, “neem je een afslag waarop je moet terugkomen gezien het voortschrijdend inzicht en een betere onderbouwing.” Overigens was BBC2014 eerder helemaal tegen nieuwbouw op Holwert-Midden. Na het besluit op 31 januari sprak De Nieuwe Veste al de hoop uit dat er een heroverweging zou komen.

De VVD en het PAC waren verbaasd over deze wending en bleven tegen net als in januari. “Van begin af aan is duidelijk geweest dat De Nieuwe Veste die 500m2 extra wil terwijl een meerderheid van de raad al die tijd tegen is geweest”, zei Irma Talens (VVD). BBV2014, VVD en PAC vonden in januari dat De Nieuwe Veste kan terugkeren in het Cultuurhuis. BBC2014 is daarbij nu afgehaakt.

“Vakkundig verholpen”

Jerry Stoker van het PAC hekelde het voorstel. “Nu is een heroverweging aan de orde op een eerder genomen besluit van de raad. Ik zou bijna zeggen: het moet niet gekker worden.” Hij herinnerde nog even aan het feit, dat de BBC2014 in januari fel tegen was. “Wij zijn heel benieuwd welke argumenten of nieuwe feiten u ziet alsnog akkoord te gaan. PAC ziet er maar één: “De grootste criticaster van BBC2104 in het debat is inmiddels wethouder geworden. Het college spreekt met één mond en daarmee is dat probleem ook vakkundig verholpen.” Dat weersprak wethouder Jeroen Huizing (CDA): “Wij spreken dan wel met één mond, maar ook binnen het college kan worden gestemd. De wethouder is volmondig akkoord gegaan met dit voorstel.”

Stijgende bouwkosten

Met het nieuwe voorstel probeerde het college de raad over de streep te trekken. Dat is nu gelukt door de gewijzigde opstelling van BBC2014. De kosten zijn ruim 1,7 miljoen euro volgens het prijspeil van 2021 terwijl de bouwkosten inmiddels zijn gestegen. In 2021 waren de bouwkosten zo’n 35 miljoen voor de totale nieuwbouw. Het PAC wees erop dat het prijspeil van 2021 fors meer geld vraagt. “Dat komt door inflatie, duurdere materialen, krapte op de arbeidsmarkt en een oorlog in Europa zal iedereen duidelijk zijn. Hoeveel meer dat zal zijn weten we niet, maar wij gaan uit van minimaal 25 procent en we komen daarmee dicht bij de 44 miljoen.” Gezien de onduidelijkheid over het financiële plaatje ging PPC niet mee met het voorstel in tegenstelling tot januari.

In 2021 stelde de raad circa 500 m2 in het Cultuurhuis beschikbaar aan De Nieuwe Veste, omdat op de huidige locatie te weinig mogelijkheden waren voor de lessen muziek en beeldende vorming. Inmiddels heeft De Nieuwe Veste dit pand verlaten. In januari van dit jaar vonden BBC2014, VVD en PAC dat de school voor cultuuronderwijs terug kan keren aan het Kasteel 3.

Inclusieve minisamenleving?

Het college liet in het heroverwogen voorstel weten, dat er een nadere berekening is gemaakt. “Er is naar voren gekomen dat het beter aansluit bij de visie op onderwijs om in het pand Kasteel 3 niet het muziekonderwijs en de beeldende vorming te laten plaatsvinden, maar in de nieuwe school.” In plaats daarvan zouden in het Cultuurhuis theorielokalen moeten komen voor bepaalde doelgroepen als asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Dat bracht Jerry Stoker van het PAC tot de opmerking: “Hoe een inclusieve minisamenleving in De Nieuwe Veste?”

De ruimtebehoefte zou dan ruim 900 m2 zijn en er zou een verbouwing moeten plaatsvinden voor een bedrag van 7 ton naar het huidige prijspeil. Bovendien zou er volgens het voorstel een extra buitenruimte moeten komen voor stalling van fietsen.

Geloofwaardigheid

Irma Talens ((VVD) toonde zich verbaasd: “Bij ontwikkelingen van de nieuwbouwplannen van De Nieuwe Veste gaf het college aan dat de ruimtes in Kasteel 3 geschikt waren voor de lessen muziek en beeldende vorming en dat hierdoor een besparing op de bouwkosten voor de nieuwe locatie gerealiseerd kon worden. Ineens blijkt dat de benodigde ruimte in Kasteel 3 veel meer zou moeten zijn. Hoe geloofwaardig is dit? Als deze getallen binnen zo’n korte termijn zo kunnen veranderen, hoe valide zijn die gegevens en kun je op basis daarvan kun je besluiten om hiervoor 1,7 miljoen (prijspeil 2021) extra beschikbaar te stellen?” vroeg zij zich af. “Waarom is er niet aan gedacht om meer verbinding te leggen met het cultuurbeleid? Zo komen leerlingen al in een vroeg stadium in aanraking met kunst en cultuur.”

Het collegevoorstel met de heroverwegingen is aangenomen met veertien stemmen voor en acht stemmen tegen (twee raadsleden van BBC2014 en één raadslid van PvdA waren afwezig). BBC2014, PvdA en CDA stemden voor, VVD, PAC en PPC waren tegen.

VVD en PAC geïrriteerd over heroverweging raadsvoorstel Nieuwe Veste