Coevorden – De energieprijzen en de inflatie zijn ongekend hoog. Niet alle inwoners van de gemeente zijn in staat deze kosten op te vangen. Het college stelt de gemeenteraad voor een maatwerkfonds in te richten.

Van december 2022 tot en met maart 2023 kunnen huishoudens gecompenseerd worden voor de vaste en onvermijdelijke lasten die zij deze winter maken. De gemeente Coevorden wil oog hebben voor inwoners die steeds moeilijker kunnen rondkomen door de hoge energieprijzen, inflatie en hoge woonlasten door het tekort aan woonruimte.

Hoewel het Rijk voorzieningen treft en mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben, is het nodig dat de gemeente een vangnet biedt voor diegenen dat echt nodig hebben.

Budgetplan

Voor het maatwerkfonds vaste lasten kunnen inwoners zich melden bij de gemeente. Samen met de inwoner wordt een budgetplan gemaakt, waaruit blijkt of er een gat zit tussen de vaste en onvermijdelijke lasten aan de ene kant en het inkomen aan de andere kant.

“Ieder huishouden is anders”

Het maatwerkfonds maakt het mogelijk dat de gemeente in elke situatie kan bijspringen. Wethouder Joop Slomp: “Ieder huishouden is anders. Een chronisch zieke inwoner kan bijvoorbeeld vaak niet besparen op de energie en maakt veel kosten. Wij willen hen ruimhartig tegemoet komen. Dat geldt ook voor inwoners die in een tochtig koophuis wonen en niet de mogelijkheid hebben dat snel te verhelpen. Wel gaan we met hen in gesprek hoe we kunnen helpen het huis energiezuinig te maken. Daarvoor staan onze energiecoaches klaar. Maar eerst zorgen we dat we iedereen die dat nodig heeft, de winter door helpen. Wij willen voorkomen dat inwoners de kachel niet meer aan durven zetten of zich gedwongen voelen te besparen op het eten voor zichzelf en hun kinderen.”

Er zijn geen inkomenseisen verbonden aan een bijdrage uit het fonds. Op 20 december neemt de gemeenteraad een besluit over het maatwerkfonds.