Regio – De acht Drentse woningcorporaties en hun twaalf huurdersorganisaties hebben onderzocht hoe bekend Thuiskompas is, de website voor woningzoekenden. Deze website is sinds april 2020 online. Tot de woningcorporaties behoort ook Domesta, die onder andere in de gemeente Coevorden actief is. Dat betekent, dat woningen in de gemeente Coevorden op www.thuiskompas.nl te vinden zijn.

Aan het onderzoek deden bijna 11.000 woningzoekenden mee. Bert Moormann, directeur-bestuurder van woningcorporatie Domesta en woordvoerder namens de corporaties: “De insteek van Thuiskompas is dat het woningzoekenden overzicht en gemak biedt. Wij vinden het belangrijk dat Thuiskompas bekend is, zodat mensen weten dat je voor een huurhuis in Drenthe en de grensstreken bij Thuiskompas moet zijn.”

Gebruiksvriendelijk

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 64 procent van de woningzoekenden Thuiskompas gebruiksvriendelijk vindt. Ook vinden zij gemakkelijk wat zij zoeken. Het aanbod aan huizen en de advertenties beoordelen zij als overzichtelijk. Ook het reageren op een huurhuis vinden zij prima.

Verbeterpunten

Het onderzoek laat ook zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo weet nog niet iedereen dat een inschrijving bij Thuiskompas gratis is. Ook zitten er handige functies in Thuiskompas, die nog niet iedereen kent. Een voorbeeld is het tipbericht. Woningzoekenden kunnen dit instellen en zij krijgen dan in hun mailbox een overzicht van de woningen die passen bij hun wensen. Een ander verbeterpunt is dat 28 procent van de mensen die een huis via Thuiskompas kregen, het niet duidelijk vond met welke vragen ze waar terecht konden. De corporaties gaan aan de slag met deze verbeterpunten.

Bekendheid

Daarnaast liet Thuiskompas onderzoek doen onder het algemene publiek: de inwoners van Drenthe en grensstreken. Een half jaar na de start kende 30 procent van de inwoners Thuiskompas. “Dat is heel heel mooi resultaat. Toch denken we dat daar verbeterpunten mogelijk zijn. We willen dat iedereen die in aanmerking komt voor een sociaal huurhuis weet dat je je daarvoor gratis bij Thuiskompas kunt inschrijven. Ook hier gaan we in 2021 gericht op inzetten”, aldus Moormann.

Thuiskompas is een initiatief van Domesta, Woonservice, Actium, De Volmacht, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg en Woonconcept en twaalf huurdersorganisaties.