Coevorden – De gemeente Coevorden doet onderzoek naar aangepast sporten. In het sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’ is een van de ambities om sport en bewegen voor iedereen toegankelijk te maken. Het verzoek is om mee te doen aan een enquête en deze onder de aandacht te brengen van de doelgroep.

De gemeente Coevorden vindt het belangrijk dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk is. “Met de uitkomsten van de enquête willen wij samen met de partners van het sport- en preventieakkoord ‘Gezond Coevorden’ kijken naar de mogelijkheden om het sportaanbod te vergroten”, aldus de gemeente.

De enquête is dan ook bedoeld voor inwoners die (nog) niet mee kunnen doen met het reguliere sport- en beweegaanbod binnen de gemeente Coevorden. Denk hierbij aan inwoners met een beperking (lichamelijk, gedragsstoornis, verstandelijke beperking, enz.). De enquête kan eventueel samen met een begeleider, ouder of verzorger worden ingevuld. De uiterste datum voor deelname is maandag 10 januari. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. Via deze link kan de enquête worden ingevuld.