Coevorden – In de watergang langs de Wethouder J.B. Hemelweg in Coevorden is een paar dagen geleden, net als op 21 maart, een olieachtige bruine substantie aangetroffen. Medewerkers van waterschap Vechtstromen hebben de watergang met zand ingedamd om ervoor te zorgen dat de drijflaag zich niet verder verspreidt en kan worden opgeruimd. De medewerkers van Handhaving hebben een vermoeden waar de lozing van deze substantie vandaan komt en zullen actie ondernemen.

Het is verstandig om honden aan te lijnen en niet in contact te laten komen met het vervuilde water.