Coevorden – Twee kanonschoten waren vanmiddag te horen en te zien op de Weeshuisweide. Dat was om het ontzet van Coevorden op 30 december 1672 te herdenken.

Door een list van de stadsheld, schoolmeester en koster Mijndert van der Thijnen en met hulp van de troepen van luitenant-generaal Carl von Rabenhaupt werden de bisschop van Münster en zijn troepen op 30 december 1672 uit Coevorden verdreven. Voor dit feit klonk het eerste kanonschot, gelost door Schutterij van Koeverden en het Exercitiepeloton Bourtange.

Met het aanvaarden van het ambt van slotvoogd op 1 oktober 2021 van de stad Coevorden werd burgemeester Renze Bergsma tevens opperbevelhebber van de Schutterij van Koeverden. Met het tweede kanonschot en het overhandigen van een oorkonde werd de benoeming tot opperbevelhebber bekrachtigd. Krijn Platvoet van Stichting Garnizoensstad Vesting Coevorden las tevoren de tekst op de oorkonde voor. Het was aan Renze Bergsma om het tweede kanonschot te laten klinken.