Coevorden – De gemeente heeft afgelopen donderdag een brief gestuurd naar de bewoners van de wijk Ossehaar om de zaken wat betreft de opvanglocatie voor vluchtelingen te verduidelijken. “Wij vinden het belangrijk, dat u op de hoogte bent van de juiste feiten en volgorde”, verklaart de gemeente.

“De situatie door de oorlog in Oekraïne is schrijnend. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. Nederland wil op dit moment aan 75.000 vluchtelingen onderdak bieden. Ook de gemeente Coevorden heeft de opdracht om huisvesting te realiseren”, aldus de gemeente. Naast vakantiepark De Wolfskuylen in Gees en de Ontmoetingskerk in Sleen is er een opvanglocatie in Ossehaar C in Coevorden.

Noodsituatie

De gemeente heeft bewoners op 11 april geïnformeerd. “Bij zaken die ingrijpend zijn voor de buurt betrekken we de inwoners normaal gesproken vooraf. Door de bijzondere omstandigheden konden we u niet eerder informeren. Het gaat hier om een noodsituatie, waarbij we binnen heel korte tijd opvanglocaties moeten organiseren.”

De laatste weken heeft de gemeente heel wat vragen gekregen en die beantwoord. “Ook spraken we met meerdere mensen in de wijk. Daarnaast belden inwoners die een welkomstbijeenkomst willen organiseren en bestuurders van sportverenigingen denken mee over mogelijkheden voor de vluchtelingen. Kortom: mensen zijn betrokken.”

In de veertig woonunits biedt de gemeente, in samenwerking met woningcorporatie Domesta, zo’n 120 vluchtelingen huisvesting. Op het terrein komt ook een voorzieningengebouw waar de vluchtelingen bij elkaar kunnen komen. De gemeente verwacht half juni de eerste vluchtelingen te verwelkomen.

Aantal zaken belangrijk

“In onze zoektocht naar opvanglocaties zijn een aantal dingen belangrijk: de grootte van een locatie, de ligging ten opzichte van voorzieningen, de snelheid waarmee de locatie beschikbaar is en geschikt is te maken, is de locatie minimaal 12 maanden te gebruiken?, kunnen we genoeg comfort bieden, zodat mensen zelfstandig kunnen wonen en leven en is er voor de vluchtelingen én omwonenden voldoende privacy? Het terrein waarop we de tijdelijke woonunits plaatsen, is van de gemeente en er zijn al nutsvoorzieningen. We kunnen de woonunits hierdoor snel gebruiksklaar maken.”

Kijkje nemen kan op 18 juni

Bij de organisatie van de opvanglocaties wil de gemeente, dat de situatie leefbaar is voor de vluchtelingen én de omwonenden. “Daarom zijn er locatiemanagers en -beheerders. Ook starten we met 24/7 beveiliging. We regelen een goede informatievoorziening voor omwonenden over het wel en wee van de nieuwe bewoners. Nog voordat zij arriveren en gaan wonen in de woonunits, kunt u op zaterdag 18 juni van 10.00 tot 12.00 uur een kijkje nemen in en om de woonunits. U kunt dan kennis maken met de locatiemanagers en -beheerders en de medewerkers van Domesta. We zijn daar ook om vragen te beantwoorden.”

Woningbouw

Op termijn is het de bedoeling om woningen te bouwen op het terrein. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig en dat kost tijd. Daarom is het terrein nu tijdelijk beschikbaar als locatie voor de opvang van vluchtelingen. Wat is de planning voor het bestemmingsplan en wanneer is inspraak mogelijk? In de bijlage staat de planning voor Ossehaar C.

Planning

De planning van het bestemmingsplan biedt ruimte om dit gedeelte van Ossehaar C circa een jaar te gebruiken als opvanglocatie. “Dat hebben we niet met een bestemmingsplanprocedure gedaan, maar met een tijdelijke ontheffing. In deze onzekere tijd met een grote oorlog in Oekraïne kunnen we niet in de (verre) toekomst kijken. Mocht langer dan een jaar opvang nodig zijn, dan willen we niet dat er plotseling geen locaties meer beschikbaar zijn. Daarom is de vergunningaanvraag voor vijf jaar gedaan. Dit verandert niets aan de genoemde planning van circa een jaar voor deze opvanglocatie”, stelt de gemeente. Deze planning is HIER te bekijken.

In verband met de nieuwe situatie in de wijk hebben enkele bewoners de groep Leefbaar Ossehaar opgericht. Zij hadden onlangs een gesprek bij de gemeente. Deze groep wil, dat de gemeente een garantie afgeeft dat de woonunits na een jaar verdwijnen. De groep heeft verder gevraagd of er bosschage kan komen, zodat de woonunits wat uit het zicht komen. BSV Ossehaar heeft laten weten volledig los te staan van deze groep. “Wij zijn dan ook niet betrokken bij hun activiteiten. Wij zijn als buurt- en speeltuinvereniging geen partij in discussies over de woonvisie of vluchtelingenopvang en zijn dat ook nooit geweest.”

Deze opvang is bestemd voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ossehaar is geen beoogde locatie voor een azc. “Gelet op de onzekere situatie in de wereld kunnen we geen garantie geven dat we hier nooit andere vluchtelingen gaan opvangen”, laat de gemeente weten. “Als de regering met een aanwijzingsbesluit komt, dan is de gemeente verplicht dit op te volgen. Welke vluchtelingen naar Coevorden komen, wordt gecoördineerd door de VRD (Veiligheidsregio Drenthe).”

Algemene informatie

Op www.coevorden.nl/oekraïne staat meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Voor de huidige opvanglocaties zijn locatiepagina’s gemaakt. Op de pagina voor Ossehaar C staat het het laatste nieuws over deze locatie. Wie als vrijwilliger wil helpen, kan bellen of mailen naar Maatschappelijk Welzijn Coevorden: 085-2735256, steunpuntvrijwilligerswerk@mwcoevorden.nl. Voor vragen aan de gemeente: info@coevorden.nl of 14-0524.