Coevorden – De gemeente Coevorden start, samen met de andere Drentse gemeenten, de regionale voorlichtingscampagne ‘Kom uit je schuld’. De Drentse gemeenten sluiten aan bij de landelijke campagne vanuit het Rijk. De campagne laat zien dat iedereen in de financiële problemen kan komen. Dat kan door een echtscheiding, ontslag of betalingsachterstand en in de huidige coronatijd. Het kan het begin van financiële problemen zijn. Het is belangrijk om financiële problemen of schulden vroeg bespreekbaar te maken.

Coördinator Rosanne Bruinsma van de gemeente Coevorden: “Als gemeente willen we graag de mensen op tijd bereiken en hen laten beseffen dat ze niet de enige zijn. Met de campagne ‘Kom uit je schuld’ moedigen we mensen aan om in gesprek te gaan over de situatie en om hulp te zoeken.”

Verplicht hulpaanbod

De Rijksoverheid en gemeenten willen het aantal mensen met schulden in Nederland terugdringen. Daarvoor is het belangrijk dat gemeenten de financiële problemen bij mensen eerder in beeld hebben. Per 1 januari 2021 verandert de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor gemeenten melding krijgen van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterbedrijven, woningcorporaties en particuliere verhuurders. De gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht om de betreffende inwoner na zo’n melding een hulpaanbod te doen.

Erger voorkomen

Met woningcorporatie Domesta hebben de gemeente Coevorden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden al enige tijd een dergelijke samenwerking. Die wordt vanaf 1 januari met meer organisaties aangegaan, waaronder woningcorporatie Woonservice. De medewerkers van de gemeente Coevorden kunnen daardoor beter op tijd hulp bieden en erger voorkomen. “Als mensen financiële problemen hebben, moeten zij snel en goed worden ondersteund”, aldus Rosanne Bruinsma.

Informatie

Alle informatie staat op de website ‘Kom uit je schuld’. In 2021 krijgt de campagne een regionaler gezicht door inzet van nieuwe ervaringsdeskundigen, foldermateriaal en informatie op de gemeentelijke communicatiekanalen. Voor contact met een medewerker van team Schuldhulp bij de gemeente Coevorden: schuldhulp@coevorden.nl of telefoonnummer 14-0524.