Coevorden – Met ingang van het schooljaar 2023-2024 krijgen alle basisscholen in de gemeente Coevorden het Preventiemenu Gezond Coevorden aangeboden. Dat is een ‘menukaart’ met een uiteenlopend aanbod aan voorlichting en activiteiten voor leerlingen van alle groepen van de basisschool, leerkrachten en ouders/verzorgers.

De wethouders Joop Slomp en Jeroen Huizing verrichtten vanochtend de aftrap van het Preventiemenu Gezond Coevorden in de Dr. Picardtschool in Coevorden.

Gevarieerd aanbod

Het Preventiemenu Gezond Coevorden bevat een gevarieerd aanbod waarbij structureel aandacht is voor maatschappelijke thema’s. De thema’s zijn bewegen en sporten, voeding, welbevinden, genotmiddelen, relaties en seksualiteit, milieu en natuur, mediawijsheid, veiligheid, gehoor, mondgezondheid en hygiëne, cultuur en geldzaken. De thema’s dragen bij aan het welbevinden van leerlingen én het verbetert ook de schoolprestaties. Het aanbod is niet statisch, het Preventiemenu kan verder worden doorontwikkeld.

Sinds schooljaar 2007-2008 heeft de gemeente het Schoolpreventieplan in het basisonderwijs aangeboden. Dit plan richtte zich op voorlichting voor leerlingen van groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente. Het doel was om positief gedrag onder de jeugd te bevorderen en jeugdproblematiek in een vroeg stadium aan te pakken. Daarnaast was er aandacht voor het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl.

Samenwerking

Ieder kind moet in staat worden gesteld, ongeacht achtergrond, zich te kunnen ontplooien. De wens is dat al onze kinderen gezond en weerbaarder zijn. De gemeente stimuleert dan ook de samenwerking in wijken en dorpen. Samenwerking tussen bijvoorbeeld kinderopvang en het onderwijs, maar ook met verenigingen of andere partners.

Bewuste keuzes

Met diverse partners, zoals Maatschappelijk Welzijn Coevorden (jongerenwerk/ buurtsportcoaches), GGD Drenthe, Halt-team Noord-Nederland, Sport Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland, Veilig Thuis Drenthe, FC Emmen, Meldpunt Discriminatie Drenthe, Brandweer en Biblionet, is voor het komende schooljaar het Preventiemenu Gezond Coevorden voor het basisonderwijs gemaakt.

In mei en juni zijn alle scholen benaderd om het aanbod door te nemen. Scholen kunnen bewuste keuzes maken voor thema’s in het nieuwe schooljaar, passend bij wat er speelt binnen de school en in de wijk voor een (les)pakket op maat. Het Preventiemenu Gezond Coevorden wordt aangeboden door de schoolbesturen, de samenwerkingspartners, de buurtsportcoaches Gezond Coevorden en de gemeente Coevorden.

Wie meer wil weten over het Preventiemenu Gezond Coevorden kan mailen naar preventiemenu@coevorden.nl.

Foto: Herman Woltersom.