Coevorden – Er komt een duurzaamheidsfonds in de gemeente. Dat komt voort uit de door alle partijen ondersteunde motie van PAC en D66 tijdens de raadsvergadering van dinsdag.

“Het PAC”, aldus Jerry Stoker, “wil dat de gemeente burgers actief betrekt bij energiebesparing en het winnen van hernieuwbare energie. Als gemeente kunnen we dit stimuleren door middelen beschikbaar te stellen door middel van een fonds.”

Dat kan volgens Stoker door ook de daken en grond in gemeentelijk bezit te gebruikers voor de opwekking van zonnestroom en inwoners daarin te laten participeren.

De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat vergt een grote inspanning. PAC en D66 vinden, dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in de energietransitie.

De raad verwacht uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 hierover een voorstel van het college.