Coevorden – Er komt een visie op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp met concrete vervolgstappen. Deze opdracht kreeg het college dinsdagavond in de raadsvergadering mee bij een motie van CDA, BBC2014 en PvdA, die werd gesteund door de fracties van VVD, PAC en D66.

“Door samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp ontstaan betere ontwikkelkansen voor kinderen. De gemeente heeft als lokale beleidsbepaler een rol in het stimuleren en faciliteren van deze ontwikkeling”, aldus de motie. “De gemeente heeft geen vastgelegd beleid heeft op jeugdhulp en er is nog geen visie ontwikkeld op het gebied van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.”

Afgelopen week kwam het verslag van de Rekenkamercommissie uit. De informatie hieruit kan volgens de indieners van de motie worden gebruikt voor het het opstellen van visie en beleid.

“Jeugdzorg loopt goed ondanks onvoldoende geld”