Regio – De afgelopen dagen is in Nederland in korte tijd veel regen gevallen. Ook Waterschap Vechtstromen heeft in haar werkgebied te maken met hoge  waterstanden. Op allerlei plekken is sprake van hinder en overlast door ondergelopen wegen, fietspaden en weilanden.

“Onze gemalen draaien volop”, zo schrijft het waterschap op haar website, “stuwen staan op het laagst mogelijke peilniveau en onze beheerders zijn al dagen druk bezig de roosters bij watergangen en duikers vrij te houden van verstoppingen door takken en bladeren. Helaas kunnen we niet alle overlast voorkomen, simpelweg omdat er veel meer neerslag valt dan het watersysteem aankan en de bodem inmiddels volledig verzadigd is. Hierdoor is er nauwelijks nog ruimte om water te kunnen bergen.”

Het waterschap vindt het vervelend dat inwoners last hebben van al dat water. “Met de huidige weersomstandigheden is enige hinder helaas niet helemaal te voorkomen. We doen ons uiterste best om het water zo goed mogelijk af te voeren. De aankomende dagen zal er naar verwachting minder neerslag vallen. Doordat het water uit de omgeving echter nog een tijdje richting de watergangen zal afstromen, verwachten we de hoogste standen in de rivieren -Vecht, Dinkel en Regge- in de loop van woensdag en donderdag.”

Het waterschap: “In de afgelopen jaren hebben we diverse klimaatprojecten uitgevoerd om water de ruimte te geven, extra berging te creëren voor hoogwatersituaties en waar mogelijk het water vast te houden als buffer voor droge tijden. Deze projecten werpen hun vruchten af, waardoor de overlast in ons gebied redelijk beperkt blijft. Lokaal zijn er echter situaties waar we door de zeer grote hoeveelheden neerslag tegen de grenzen van ons watersysteem aanlopen.”

Wie verstoppingen in of bij roosters, duikers of stuwen in sloten of beken ziet, wordt verzocht dit te melden bij het waterschap via telefoonnummer 088-2203333.