Coevorden – In Stedelijk Museum Coevorden begint zaterdag 28 september een nieuwe expositie: ‘Wapentuig in het tuighuis’.

Het museum mocht in het voorjaar een keuze maken uit een grote verzameling sabels en lansen uit de overvolle wapencollecties van het Rijksmuseum. Gekozen werd voor drie sabels en lansen uit de periode 1814 tot 1844, die het museum in Coevorden cadeau kreeg. Naar aanleiding hiervan is de tentoonstelling ‘Wapentuig in het tuighuis’ op touw gezet.

De sabels en lansen zijn in gebruik geweest bij het Nederlandse leger. Het wapentuig is vervaardigd in Duitsland om de cavalerie in het eerste nationale leger in het nieuwe koninkrijk onder Willem I te bewapenen. De sabels en lansen werden in de jaren tachtig van de negentiende eeuw overgedragen aan het pas gestichte Rijksmuseum in Amsterdam.

In de tentoonstelling wordt de nadruk gelegd op het krijgshaftig verleden van de vesting Coevorden en de functie van een kasteel in de voorafgaande middeleeuwen. Daarnaast wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan beeldmateriaal waarin het gebruik van wapentuig tijdens historische oorlogen rond Coevorden werd gedemonstreerd. Tijdens de tentoonstelling zijn behalve prenten, sabels, lansen, zwaarden, musketten, pistolen en harnassen bijbehorende attributen zoals giettuig, trommels en bandelieren te bekijken. Het museum ontvangt bruiklenen van het Drents Museum, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, Museum Slag bij Heiligerlee en diverse particulieren.