Coevorden/Oosterhesselen – Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe heeft in 2021 maar liefst 280.339 euro beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van 93 projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer in Drenthe. Daarvan is in de laatste vergadering 55.709 euro toegekend ter ondersteuning van negentien projecten en initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Geld voor Excelsior

Een van de meest opvallende projecten is ‘The Armed Man’. Muziekvereniging Excelsior kan rekenen op een bijdrage van 5.000 euro voor een concertreeks van The Armed Man in het kader van Coevorden Culturele gemeente 2021/2022. De twee concerten vinden in november 2022 plaats. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

Mis voor de vrede

The Armed Man ‘Een mis voor de vrede.’ Met deze ondertitel ging in 2000 ter gelegenheid van de eeuwwisseling in de Londense Royal Albert Hall ‘ The Armed Man’ in première. De componist Karl Jenkins baseerde het werk op het bekende Franse volkslied (soldatenlied) uit de vijftiende eeuw L’homme armé. Dit lied is in de loop der eeuwen in ontelbare composities als hoofdthema gebruikt, onder andere door de Vlaamse componist Guillaume Dufay (1397-1474). De mis (Mass For Peace) bestaat uit dertien delen afgewisseld met literaire teksten en gebeden uit de hele wereld. Deze teksten gaan over oorlog en geweld, de gevolgen hiervan, en de hoop op duurzame vrede. Het werk werd opgedragen aan de slachtoffers van de oorlog in Kosovo.

Indrukwekkend

Om het werk goed te kunnen uitvoeren, is er tenminste een koor van honderd zangers en zangeressen nodig alsmede een orkest met solisten (alt, sopraan, tenor, bas) en een iman. Het begin is zeer indrukwekkend wanneer in een stevige driekwartsmaat een stampvoetend koor met begeleiding van trommels haar intrede doet. Daarna wordt het L’homme armé gezongen, gevolgd door het Kyrie uit de Katholieke mis met later het Sanctus en Agnus Dei. Verder bevat het werk bijbelteksten, gedichten die betrekking hebben op de Vietnamese oorlog. Ook wordt het bombardement op Hiroshima, een Islamitisch gebed en teksten uit het Hindoeïsme gebruikt. Een geweldige climax wordt bereikt wanneer in het slotdeel wederom het L’homme armé klinkt met daarop volgend een koraal gebaseerd op het Bijbelboek Openbaring 21. Het muziekstuk duurt 65 minuten en wordt volledig ondersteund met filmbeelden.

Als voorprogramma wordt gedacht aan een inleiding van bijvoorbeeld gastsprekers die de boodschap van ‘The Armed Man’ kracht bij kunnen zetten. Hierin moet het thema vrede en oorlog naar voren komen en wat dit doet met de samenleving. Daarnaast is het de bedoeling dat hierin ook aandacht wordt gegeven aan de viering van 350 jaar ontzet van Coevorden.

Meer nieuws over het culturele jaar staat op www.cultureelcoevorden.nl en in de rubriek ‘Culturele gemeente’ op deze website.

Cultuurfonds

Het Cultuurfonds Drenthe werkt aan de hand van landelijke richtlijnen. Bijdragen worden beschikbaar gesteld voor bijzondere activiteiten van en voor amateurs en vrijwilligers. Meer informatie is te vinden op www.cultuurfonds.nl/drenthe.

Prijzen

Het bestuur van het PBC Drenthe is op zoek naar kandidaten voor de Drentse Anjerprijs en de Groene Anjerprijs. Via deze links zijn de omschrijvingen en de aanmeldformulieren te bekijken.

Zie ook:

Unieke samenwerking zorgt voor mooi project rond Bommen Berend