Regio – De werkzaamheden langs het eerste traject van de Lutterhoofdwijk tussen Coevorden en Slagharen zijn gereed, zo meldt Waterschap Vechtstromen. De beschoeiing is vervangen en er is opnieuw ingezaaid en geplant, boven én onder water.

Er is ruimte gemaakt door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Onder water is, als proef, een plasdrasberm aangelegd. Het duurt ongeveer een half jaar voordat deze berm spontaan begroeid zal zijn met kruiden en grassen. Om dit sneller te laten gebeuren, zijn in drie vakken van 100 meter lang stekken gepoot. Zo kunnen ze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de berm. Bewoners en passanten kunnen uitkijken naar de gele lis, watermunt en de grote kattenstaart.

De taluds zijn ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel met daarin onder andere grote wederik en moerasspirea. De bovenste helft van het talud en langs de weg is met een grasmengsel ingezaaid vanwege de veiligheid. De begroeiing van de taluds zal, als het weer een beetje meewerkt, binnen een maand zichtbaar worden.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en een goede doorstroming van het water. Het verzoek aan omwonenden is om niet zelf zaden, plantjes of bomen te planten op de taluds, in de bermen en in de oevers die onder water zijn aangelegd. De wortels kunnen de beschoeiing kapot drukken. De vraag is ook om overtollige planten uit de vijver niet in het kanaal te dumpen. Deze woekerplanten groeien te hard wat de doorstroming belemmert, het is slecht voor de visstand en levert extra kosten op omdat het waterschap dit er weer uit moeten halen.

Vanaf oktober gaat waterschap Vechtstromen verder met de werkzaamheden langs de Lutterhoofdwijk. Dit is binnen de bebouwde kom van De Krim tot Coevorden en kan in twee keer aangepakt worden. De vervolgwerkzaamheden staan gepland in 2021 tot in het voorjaar van 2022.

De Lutterhoofdwijk verzorgt de aan- en afvoer van water voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar er kan ook water via de Lutterhoofdwijk worden aangevoerd voor een goede watervoorziening in de regio.

Foto: Waterschap Vechtstromen.