Stap voor stap komt er meer ruimte in deze tijd van de coronacrisis. Per 1 juni worden enkele maatregelen versoepeld.

Voor iedereen blijf gelden: was vaak uw handen, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg, schud geen handen, houd anderhalve meter afstand van anderen, zeventigplussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig, werk zoveel mogelijk thuis, blijf thuis bij verkoudheidsklachten, vermijd drukte.

De volgende maatregelen zijn aangepast.

Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij anderhalve meter afstand tot elkaar bewaren. In alle gebouwen die voor publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal dertig mensen bij elkaar komen, exclusief personeel met handhaving van de anderhalve meter afstand tot elkaar. Ook thuis blijft het advies om de anderhalve meter afstand aan te houden.

Horeca

Restaurants en cafés mogen open vanaf maandag 1 juni (eerste pinksterdag) vanaf 12.00 uur. Zij mogen maximaal dertig gasten, exclusief personeel, ontvangen. Bezoekers moeten reserveren, in een gesprek vooraf tussen ondernemer en gast wordt ingeschat of een bezoek risico’s inhoudt en ook hier geldt: anderhalve meter afstand. Op terrassen geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en anderhalve meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

De scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zijn vanaf dinsdag 2 juni weer geopend. Door de anderhalve meter afstand kunnen niet alle leerlingen tegelijk op school zijn. Op maandag 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100 procent open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Vanaf dezelfde datum is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor kinderen van ouders die werken in de zorg. Op 15 juni starten het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Cultuur

Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden: een maximumaantal van dertig personen als publiek. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de horeca. Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open, ook met maximaal dertig bezoekers.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van 95 euro krijgen.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt momenteel bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Het terugdraaien van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.