Coevorden – Een motie van de PvdA om eenmalig 50.000 euro extra beschikbaar te stellen voor bestrijding van laaggeletterdheid is tijdens de begrotingsraad van dinsdagavond aangenomen.

“Laaggeletterdheid is een probleem, veel inwoners hebben moeite met digitale vaardigheden. Dat geeft een grote kans op problemen rond gezondheid, werk, welzijn, financiën en zelfredzaamheid”, aldus fractievoorzitter Joop Slomp. De PvdA wil met dit bedrag een doorbraak bewerkstelligen.

Wethouder Jeroen Huizing zei in zijn beantwoording, dat hij het goed vindt dat de aandacht wordt gevestigd op dit probleem. “Het landelijk beleid is al gericht op intensivering van bestrijding van het probleem, ik weet niet zo goed wat ik met deze motie moet.” Uiteindelijk zegde hij toe om te kijken hoe meer mensen bereikt kunnen worden.

Bernette Sieben van de VVD stelde, dat vorig jaar reeds structureel 50.000 euro per jaar beschikbaar is gesteld. “Ik heb de wethouder horen zeggen, dat hij niet zo goed weet wat hij met de motie moet. De VVD vindt, dat er al veel aandacht is voor bestrijding van laaggeletterdheid.”

De motie kreeg brede steun, alleen de VVD ging niet mee met de motie.

Meer weten over laaggeletterdheid in Drenthe? Kijk dan eens op deze site.