Coevorden – De VVD is blij met een verlaging van het ozb-tarief voor eigenaren van woningen in de gemeente, maar minder blij met de verhoging voor niet-woningen. Een amendement van deze partij, ondersteund door het CDA, haalde het echter niet.

Het tarief voor woningen daalt met 3 procent, voor niet-woningen is er een stijging van 7 procent. In het voorstel bij de begroting is hiervoor gekozen, omdat het tarief voor niet-woningen ver onder het landelijk gemiddelde lag.

Bernette Sieben: “Dit cadeau aan onze inwoners haalt u echter onderuit, doordat de ondernemers hiervoor de rekening moeten betalen. En die ondernemers zijn de familiebedrijven, de mkb’ers en de agrariërs. Waarom krijgen onze ondernemers het gevoel, dat zij de dupe zijn.”

De VVD is niet tegen differentiatie, maar wilde via het amendement een stijging van 3,5 procent in plaats van 7 procent bewerkstelligen. “Wij willen niet deze kleine groep geheel laten opdraaien voor de teruggave van de grote groep inwoners.”

Sandra Katerberg van het CDA voegde er nog aan toe het jammer te vinden, dat er niet kan worden gedifferentieerd tussen mkb’ers, agrariërs en de grote bedrijven.

Wethouder Jan Zwiers herhaalde in zijn reactie, dat het tarief voor niet-woningen ver onder het landelijk gemiddelde lag.