Regio – In heel Nederland zijn er kansen op de arbeidsmarkt, zo laat het UWV weten. “Ook in de arbeidsmarktregio Drenthe zijn er kansen en is er sprake van krapte op de regionale arbeidsmarkt.” Landelijk is er een recordaantal vacatures. In Drenthe groeide het aantal naar 3.300 halverwege 2021. Dit blijkt uit Regio in Beeld Drenthe van het UWV.

In Drenthe is er momenteel sprake van een krappe arbeidsmarkt. Na een voorzichtig herstel in het eerste kwartaal van het jaar trok de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 verder aan. Een daling van het aantal werkzoekenden en de stijging van het aantal vacatures zorgden ervoor dat de spanning op de arbeidsmarkt van april tot en met juni van dit jaar sterk opliep in Drenthe.

Sectoren

Het aantal openstaande vacatures steeg ten opzichte van een jaar geleden met 1.300 (+67%) en in een groot deel van de beroepsgroepen is er sprake van personeelstekorten, vooral in techniek, ICT, dienstverlening en zorg & welzijn. Hierdoor zijn beroepen in deze sectoren, zoals elektriciens, monteurs, systeemontwikkelaars, medewerkers fastservice, verzorgenden en verpleegkundigen erg kansrijk voor werkzoekenden en mensen die een nieuwe stap willen maken.

Afname uitkeringen

Doordat meer mensen werk vinden op de krappe arbeidsmarkt, neemt het aantal WW-uitkeringen de laatste periode af. In de arbeidsmarktregio Drenthe waren er aan het begin van 2021 ruim 4.800 lopende WW-uitkeringen en eind september 2021 waren dat er ruim 3.200, een daling van ruim 33 procent. De verwachting is dat het aantal WW-uitkeringen aan het eind van het jaar weer wat gaat toenemen door het wegvallen van de steunmaatregelen en seizoenswerkloosheid.

Er zijn op dit moment landelijk meer vacatures dan werklozen. Anderzijds typeert CBS ruim 1 miljoen mensen binnen de beroepsbevolking als ‘onbenut arbeidspotentieel’. Een groot deel van deze mensen staat niet geregistreerd bij UWV en krijgt geen uitkering van UWV of de gemeente. Deze groep ontvangt dan ook geen dienstverlening van UWV. UWV wil samen met werkgevers, vakbonden en gemeenten in kaart brengen welke kwaliteiten en behoeften deze groep mensen heeft. Op basis van die informatie kan deze groep worden begeleid in het vinden van werk.

De eerste stap is het afgelopen jaar gezet met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Iedereen die zijn of haar baan is kwijtgeraakt of dreigt kwijt te raken kan zich melden bij het RMT in de regio. Voor het eerst is het met de Regionale Mobiliteitsteams mogelijk om onafhankelijk van de (uitkerings)achtergrond van de burger of werkgever passende dienstverlening in te zetten. Dat kan via de gemeente of door ondersteuning en training van het UWV.