Schoonoord – Dorpsbelangen Schoonoord wil een nieuwe dorpsvisie maken. Dit plan moet van de inwoners zijn en gedragen worden door de meerderheid van de lokale bevolking.

Daarom is een enquête samengesteld, zodat inwoners hun bijdrage kunnen leveren. Het gaat met name over de leefbaarheid. Er worden voorbeelden gegeven, maar daartoe hoeven deelnemers zich niet te beperken. Onderwerpen zijn onder andere beschikbaarheid van woningen, winkels, openbaar vervoer, medische voorzieningen, verkeerszaken, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Inmiddels zijn de enquêteformulieren in Schoonoord verspreid. Ingevulde exemplaren kunnen worden ingediend bij de op het formulier vermelde adressen. De enquête kan ook digitaal worden ingevuld via deze link.