Regio – Rijkswaterstaat is bezig een Zonneroute te ontwerpen langs de A37 van Hoogeveen tot Zwartemeer. Het klimaatakkoord dat de regering met het parlement bereikte, schrijft voor dat bewoners moeten kunnen participeren tot 50 procent in dergelijke projecten. De opbrengsten kunnen dan gebruikt  worden voor verduurzaming van hun eigen leefomgeving.

De provincie Drenthe heeft met dit doel de vier dorpen rond klaverblad, Den Hool/Holsloot, Wachtum, Erm en Dalen, geholpen om een initiatiefgroep in het leven te roepen: Klavertje Vier Holsloot (K4H). De dorpen maken aanspraak op 50 procent lokaal eigendom van het zonneproject op de gronden van de gemeente Coevorden en langs hun dorpen.

Van begin 2019 tot begin 2020 heeft veel overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Coevorden, waarbij vooral de participatie door de omgeving veel aandacht heeft gevraagd. In de loop van 2020 is weinig vooruitgang geboekt.

Om de claim levend te houden, heeft de initiatiefgroep besloten de Stichting Klavertje Vier Holsloot in het leven te roepen, die tot doel heeft duurzame energie op te wekken en verduurzamingsmaatregelen te nemen in de vier deelnemende dorpen. “Met deze stichting creëren we een instantie die officieel onze claim op participatie kracht bij kan zetten. Een aanvraag voor subsidie om deze stichting op te richten is door de besturen van de Dorpsbelangen bij de provincie ingediend. De subsidie is inmiddels toegekend”, zo laat de stichting weten.

De verenigingen van Dorpsbelangen in de vier dorpen steunen de oprichting van de stichting en lieten dat blijken door middel van een gift van ieder 250 euro. Ook de gemeente Coevorden steunt het initiatief. “Verder hopen we dat de andere twee gemeenten langs de Zonneroute A37 ook dergelijke  initiatieven gaan nemen en de dorpen langs de A37 in de gemeenten Emmen en Hoogeveen ons voorbeeld volgen. Samen sta je sterker!”

Foto: Wethouder Jeroen Huizing, de vier voorzitters van de dorpen en de voorzitter van Stichting Klavertje Vier Holsloot i.o. bij Klaverblad Holsloot/A37 (© Daniel Meeusen).