Dalerpeel – Naar aanleiding van het verzoek van Plaatselijk Belang Dalerpeel begin 2019 is Wooncorporatie Domesta in april van het afgelopen jaar in gesprek gegaan met een aantal jongeren uit Dalerpeel en Hans Weering van Plaatselijk Belang over huisvesting van jongeren. De inbreng is binnen Domesta en eind oktober was er een vervolgoverleg. Tijdens deze bijeenkomst deelde Domesta mee, dat de woningen aan de Oranjestraat 9, 11, 13 en 15 zouden worden opgeknapt en dat deze woningen bestemd zijn voor jongeren van 18 tot en met 23 jaar uit Dalerpeel.

Saphira Laturake, wijkconsulent van Domesta, vertelt: “We hebben besloten om het sober, doelmatig, betaalbaar en duurzaam op te knappen, zodat de huizen betaalbaar zijn voor jongeren. Er is ondertussen veel gebeurd en afgelopen woensdag, 15 januari, was er voor iedereen de mogelijkheid om de proefwoning te bekijken. Dit was een succes! Zowel jongeren als de ouderen, de naaste buren, zijn komen kijken. De reacties waren heel positief.

Aanpassingen

De woningen zijn energiezuiniger gemaakt, mede door de vernieuwde dak- en gevelisolatie en er zijn zonnepanelen geplaatst. De deur tussen de woonkamer en keuken is verwijderd. Daarnaast is mechanische ventilatie aangebracht en zijn het keukenblok en de gasleiding verplaatst naar een praktischer plek. In de berging kwam een radiator en diverse leidingen zijn verlegd en beter weggewerkt. De eerste verdieping is opgeknapt en de vloer is geëgaliseerd. Er is bovendien een extra groot dakraam geplaatst. De plafonds zijn afgewerkt met gipsplaten en gewit. Door de aanpassingen is meer bergruimte naast de trap ontstaan.

Saphira: “We hadden al drie jongeren op de interesselijst staan, die dus serieus geïnteresseerd zijn. Tijdens het open huis heeft zich een vierde gegadigde gemeld. We gaan er dan ook van uit dat de vier woningen binnenkort zijn verhuurd. We gaan met de potentiële huurders in gesprek over de kleur van de gevels en de tuinen. Ik ben heel tevreden! Het is voor Dalerpeel een prachtige kans om de jongeren een start te bieden binnen hun eigen dorp. Dat is mogelijk door de prima samenwerking tussen Plaatselijk Belang Dalerpeel, de jongeren en Domesta!”

De huidige huurders van de andere woningen aan de Oranjestraat hebben aangegeven dat ook zij graag zien dat hun woningen deels worden opgeknapt. Domesta heeft toegezegd dat dit op de planning staat. De bewoners worden hierover nog geïnformeerd.

Tekst en foto’s: Klaas Veldhuis.