Coevorden – Het ontwerpbestemmingsplan Kernen ligt ter inzage bij de gemeente. Het bestemmingsplan omvat een algehele herziening van de planologische regelingen voor alle woonkernen binnen de gemeente Coevorden.

Het gaat om een herziening van de geldende bestemmingsplannen en andere planologische regelingen, evenals een actualisering en globalisering van de planregels. Daarnaast is nieuw beleid in het bestemmingsplan verwerkt, zoals de woonvisie en het cultuurhistorisch beleid.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien tot tot en met donderdag 20 februari tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum in Hof van Coevorden. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopbijeenkomsten

Op maandag 20 januari van16.00 uur tot 20.00 uur is er een inloop in de raadzaal van het gemeentehuis en op dinsdag 21 januari van 16.00 uur tot 20.00 uur in café-restaurant Wielens in Noord-Sleen. Daar kunnen belangstellenden het bestemmingsplan inzien en er zijn medewerkers aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Zienswijze

Zienswijzen kunnen bij de gemeenteraad worden ingediend. Dat kan schriftelijk (gemeenteraad Coevorden, Postbus 2, 7740 AA Coevorden) of er kan een afspraak worden gemaakt met een van de klantmanagers van het team Omgevingsontwikkeling, telefoonnummer 14 0524.