Coevorden – Het is op zaterdag 4 september precies zeventig jaar geleden dat Coevorden als eerste gemeente in Nederland aardgas kreeg. De gemeente Coevorden, NAM, Rendo en provincie Drenthe houden daarom een feestelijke bijeenkomst op de Markt in Coevorden. Het evenement is voor iedereen toegankelijk en duurt van 11.00 tot 13.00 uur.

Zeventig jaar geleden markeerde de komst van aardgas het begin van een energietransitie. Vandaag de dag is de energietransitie nog steeds een actueel onderwerp, maar zijn de vraagstukken enorm veranderd. We werken aan een schonere wereld en bredere klimaatdoelstellingen. Niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de toekomstige. Des te meer reden om vooral ook met jongeren in gesprek te gaan.

De gemeente Coevorden, NAM, Rendo en provincie Drenthe grijpen deze mijlpaal om de bijeenkomst te houden. Gedurende het hele jaar worden activiteiten georganiseerd, te beginnen met het verschijnen van een huis-aan-huiskrant over zeventig jaar aardgas in Coevorden en het evenement op 4 september.

Centraal staat deze zaterdag een debat over de energietransitie. Presentator en gespreksleider Andries Ophof gaat live op de Markt in Coevorden in gesprek met mensen van toen, tegenwoordig en van de toekomst: kunnen we het enthousiasme van zeventig jaar geleden ook mee laten spelen tijdens de huidige overgang van aardgas naar groen gas, waterstof en nieuwe ‘schone’ energiebronnen?

Programma

11.00 uur opening; 11.05 uur, introductie met burgemeester en de familie Thijssen, de oprichter van de gasfabriek; 11.30 uur, debat over de energietransitie met de nadruk op de omschakeling naar groene bronnen en met een blik op wat nu al gebeurt in Drenthe en wat nog wordt verwacht. Deelnemers aan het debat zijn Eddy Veenstra (directeur Rendo), Johan Atema (directeur NAM), Jeroen Huizing (wethouder gemeente Coevorden), Tjisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe), Roy Derks (lid Jongerenraad Coevorden) en Annelies Lely (Jong RES, RES staat voor Regionale EnergieStrategie); 13.00 uur, slot bijeenkomst.