Sleen – Vanaf de eerste week in juni zenden Bert Vastenburg, Tonny Warners en dominee Jitse Scheffer vanuit de Ontmoetingskerk in Sleen iedere woensdag van 10.00 tot 10.45 uur een programma van drie kwartier uit. Al enkele maanden is er geen rechtstreekse ontmoeting op of rond het kerkplein. Velen missen het contact.

In het kerkprogramma ‘Kerkgeluiden’ van de Protestantse Gemeente Sleen worden de luisteraars bijgepraat over actuele zaken in de gemeente en horen we de namen van mensen die onze aandacht kunnen gebruiken. De programma’s en de wekelijkse kerkdiensten in Sleen zijn op ieder gewenst tijdstip te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl, voor de Dorpskerk via deze link en voor de Ontmoetingskerk dient u hier te klikken.

In de uitzendingen van ‘Kerkgeluiden’ willen de initiatiefnemers mensen uit de dorpen interviewen en er kunnen verzoeken worden ingediend om voor iemand een lied te laten draaien. Dat kan door een mail te sturen naar ds. Scheffer via jitse64@hetnet.nl of door een briefje in de brievenbus. Daarbij dienen uw eigen naam, de naam van degene voor wie u het lied aanvraagt (eventueel waarom), welk lied u aanvraagt en waarom dat specifieke lied.