Coevorden – De eerste merkbare feiten van de cultuurnota zijn drie nieuwe subsidies: ‘Toegankelijk cultuuronderwijs’, ‘Broedplaatsen in de dorpen’ en de ‘Coevorder cultuurpot’. De gemeente werkt samen met cultuuraanbieders. Zo krijgen kinderen meer kansen om met cultuur op te groeien. Daarom legt de gemeente de basis om de culturele sector te versterken en kinderen laten kennismaken met allerlei vormen van cultuur.

Toegankelijk Cultuuronderwijs

Verenigingen, stichtingen of cultuurprofessionals met een KvK-nummer die actief zijn in de gemeente Coevorden, kunnen met deze subsidie voor toegankelijk muziekonderwijs het lesgeld voor kinderen verlagen. Meer kinderen kunnen zo van cultuurlessen genieten. Er worden buitenschoolse lessen gegeven, gericht op bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, dans, theater, literatuur, mode, vormgeving, nieuwe media en erfgoed. Er wordt lesgegeven aan kinderen/jongeren tot en met 17 jaar. Ieder kind mag drie jaar meedoen aan deze subsidie. Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van 50 procent van het lesgeld. Er geldt een maximum van 12 euro subsidie voor ieder half uur per leerling.

Meer informatie over deze subsidie is HIER te lezen.

Broedplaatsen in de Dorpen

De subsidie ‘Broedplaatsen in de dorpen’ is interessant voor cultuurprofessionals die cultuurlessen in de dorpen en buitengebieden van de gemeente aanbieden. Hiermee kunnen cultuuraanbieders hun kosten verlagen, zodat cultuurlessen toegankelijker worden voor kinderen. Subsidie kan worden besteed aan de huur voor een leslocatie, de promotie ervan, de kosten voor ledenwerving en reiskosten. De hoogte van de subsidie. Meer informatie is te bekijken via DEZE LINK.

Coevorder Cultuurpot

Met de ‘Coevorder Cultuurpot’ kunnen inwoners meer culturele activiteiten in onze gemeente organiseren. Iedereen die een goed idee heeft voor een activiteit in de buurt waaraan iedereen kan meedoen, kan hiervoor subsidie aanvragen. Subsidie kan worden aangevraagd als inwoners kunnen inloggen met de DigiD of E-herkenning. De subsidie mag ook worden besteed aan het uitbrengen van een publicatie over de (cultuur)historie van de gemeente en/of de streektaal. De hoogte van de subsidie is minimaal 500 euro en maximaal 2.000 euro per aanvraag. Wie meer wil weten: klik dan HIER.

Actief in Coevorden

In de gemeente Coevorden is een groot en breed aanbod van kunst en cultuur: muziek, theater, beeldende kunst, taal en allerlei andere activiteiten. Op www.actiefincoevorden.nl staan veel activiteiten. Cultuuraanbieders kunnen hun aanbod voor inwoners daar zichtbaar maken.

Nieuwe cultuurcoaches

Op 22 januari starten twee nieuwe cultuurcoaches bij de gemeente Coevorden. Voormalig cultuurcoach Simone Koelman vervulde deze rol de afgelopen twee jaar als tijdelijke opdracht vanuit haar werkgever Stichting K&C in Assen). Het stokje wordt overgenomen door Jorrin Hulst en Lisan van der Deijl.