Coevorden – In de Veiligheidregio’s Drenthe, Groningen en Friesland geldt een verbod op het demonstreren van landbouwvoertuigen. Farmers Defence Force spande daarop een kort geding aan tegen Veiligheidsregio Groningen. De rechter heeft FDF niet in het gelijk gesteld, dus het het verbod van de veiligheidsregio blijft gehandhaafd.

De demonstraties met tractoren en andere landbouwvoertuigen zou op diverse plekken hebben geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Daarnaast waren de demonstraties vooraf niet gemeld. Het verbod geldt op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen.

“Doel hiervan”, zo meldt Veiligheidsregio Drenthe op de website, “is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Ook vinden we dat politie, brandweer en ambulance zonder belemmeringen hun werk moeten kunnen doen. De politie dient de handhaving van het verbod uit te voeren. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren.”

De boeren uiten hun onvrede over het plan van Carola Schouten, minister van landbouw, om het veevoer aan te passen. Er mag geen eiwitrijk krachtvoer meer worden gebruikt, waardoor de uitstoot van stikstof daalt. De boeren zijn van mening, dat dit ten koste gaat van de melkopbrengst en de gezondheid van hun koeien.

Foto: de vreedzame en rustig verlopen demonstratie bij het politiebureau in Coevorden van afgelopen week (Van Oost Media).