Coevorden – Verruiming van de winkeltijden op zondag staat voor dinsdag 10 maart op de agenda van de raadscommissie.

Momenteel is er een algemene vrijstelling van 12.00 tot 20.00 uur. Nagenoeg alle supermarkten in de gemeente Coevorden zijn op zondag geopend en maken daarbij gebruik van de vrijstelling. Met name vanuit supermarkten leeft de wens de openingstijden op zondag te verruimen. Aangevoerd is, dat de huidige regeling een benadeelde concurrentiepositie ten opzichte van buurgemeenten.

Ontheffingsverzoeken voorkomen

Het college stelt voor, dat de winkels voortaan van 10.00 tot 20.00 uur geopend mogen zijn. “De afgelopen tijd is het in toenemende mate nodig geweest om te beslissen op ontheffingsverzoeken om op zondag langer open te mogen zijn. Door verruiming van de openingstijden zal er in minder gevallen een ontheffing gevraagd worden. Verwacht wordt dat met een vrijstelling vanaf 10.00 uur volledig in de behoefte wordt voorzien”, aldus het college.

Geen beperking

Het is mogelijk de verruiming slechts te laten gelden voor bepaalde gebieden, periodes en/of branches. Hoewel ‘slechts’ supermarkten aangeven behoefte te hebben aan verruiming van de vrijstelling, gaat dit voorstel uit van een vrijstelling die geldt voor alle branches zonder een beperking tot bepaalde gebieden en of periodes.

“Het is een trend in het consumentengedrag dat er op zondag gewinkeld wordt. Koopzondagen ondersteunen het toeristisch product van de gemeente Coevorden en vergroten daarmee de levendigheid van de stad, de kernen en de gemeente in zijn algemeenheid. De gemeente Coevorden zal met een ruimere vrijstelling een gunstige positie hebben ten opzichte van omliggende gemeenten”, zo schrijft het college.

De algemene vrijstelling is overigens niet van toepassing op eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag.

Geen bezwaar

In aanloop naar wijziging van de winkeltijdenverordening heeft er contact plaatsgevonden met een aantal ondernemers, voornamelijk van supermarkten. Ook is de voorgenomen wijziging besproken met het Centrummanagement Coevorden, dat geen bezwaar heeft laten blijken.

De vergadering in de raadzaal begint om 19.30 uur. De complete agenda met bijbehorende stukken is HIER te vinden.

Foto: Met name de supermarkten hebben gepleit voor ruimere openingstijden.