Wachtum – De VVD-fractie in de gemeente Coevorden houdt een openbare fractievergadering op dinsdag 8 oktober in dorpshuis De Kom in Wachtum. De vergadering begint om 19.00 uur. Uitgenodigd is Dorpsbelangen Wachtum om te praten over onderwerpen die spelen in het dorp. Iedereen is van harte welkom.