Coevorden – De Coevorder Tennisclub (CTC), die dit jaar in juni het honderdjarig bestaan zou vieren, moet helaas de jubileumfeestweek verplaatsen in verband met het coronavirus. De club gaat dit volgend jaar op een nog nader te bepalen datum vieren. “We betreuren dit enorm, temeer omdat de jubileumcommissie er al twee jaar aan heeft gewerkt, waarvoor wij deze enthousiaste groep mensen enorm willen bedanken”, aldus Gracielle Schutjens, voorzitter van CTC. “Zodra het weer kan, komt de commissie bij elkaar om te kijken hoe we ons jubileum alsnog volgend jaar kunnen vieren en in welke vorm.”

Dank aan sponsors

CTC wil alle sponsoren die hebben bijgedragen om het jubileumfeest groots te vieren enorm bedanken. De ondernemers en particulieren die geld gestort hebben, worden persoonlijk benaderd of ze het gesponsorde bedrag terug willen hebben of dat het mag blijven staan voor het feest van volgend jaar. Omdat er een oproep is geweest aan alle leden om ook sponsoren in natura te vinden, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk aan te schrijven. “Heel veel leden hebben in hun vrienden- en kennissenkring allerlei sponsors gevonden, maar we weten nu niet precies wie dat zijn, omdat wij geen factuur aan deze groep hoeven te sturen”, licht Gracielle toe. “We hopen van harte dat ook deze sponsoren volgend jaar weer willen meedoen en alsnog die bos bloemen, taart, broodjes etc. willen bijdragen om er een geweldig eeuwfeest van te maken.”

Trainingen jeugd

Vanaf 4 mei kan de jeugd van CTC weer trainen waarbij de richtlijnen van de KNLTB gevolgd worden. “De volgende stap is, dat alle leden weer de baan op kunnen. Bij tennis zal dat als een van de eerste sporten kunnen omdat het geen contactsport is.”

Sponsorloop in eigen huis

Om de misgelopen inkomsten uit de kantine en een niet gespeelde competitie op te vangen, doet CTC komende zaterdag 9 mei mee aan de sponsorloop die iedereen in eigen huis, tuin en omgeving kan doen. Alle leden hebben hierover een mail gekregen. “We proberen het verenigingsgevoel te blijven voeden en te verspreiden, dit is iets waarbij we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Het is fijn wanneer we dat als leden ook op een manier proberen op te vangen voor de verenigingskas”, aldus Gracielle.