Coevorden – De gemeenteraadsvergadering en commissievergadering van de gemeenteraad vinden dinsdag 8 december achtereenvolgens plaats. De raadsvergadering begint om 19.30 uur, de raadscommissie vergadert vanaf 21.00 uur.

In de raadsvergadering zijn slechts enkele bespreekpunten, zoals de algemene subsidieverordening en de vestiging voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Daarbij wordt grond in Holwert-Midden bij verkoop als eerste aan de gemeente aangeboden. Dit heeft mede te maken met mogelijke nieuwbouwplannen van De Nieuwe Veste in dit gebied. Dit onderwerp wordt apart besproken in de commissievergadering op dinsdag 19 januari, omdat er nog heel wat vragen leven bij de raadsleden.

De commissievergadering telt slechts één bespreekpunt: het programma voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede.

Lees ook:

Holwert-Midden in beeld voor Nieuwe Veste

College gaat uit van nieuwbouw Nieuwe Veste

College bedolven onder vragen over Nieuwe Veste