Regio – Coalitiepartij CDA wil dat er uiterlijk 1 juli een oplossing komt voor ondernemers die in de grensstreek werken en daardoor net buiten coronaregelingen van de overheid vallen. Het gaat om Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland hun brood verdienen en die door het woonlandbeginsel uitgezonderd zijn van een deel van de regeling TOZO, (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers). Ze kunnen wel een lening voor bedrijfskapitaal krijgen, maar kunnen geen uitkering voor levensonderhoud aanvragen. Deze uitkering is een gift, die zij niet hoeven terug te betalen.

Overigens bestaan er in Duitsland ook regelingen voor getroffen ondernemers.

De eerste TOZO is net achter de rug, nu kunnen aanvragen worden gedaan voor TOZO2, die van kracht is van juni tot en augustus. Voor de gemeenten Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn voert Menso Emmen deze regeling uit.

CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Hilde Palland roepen het kabinet op hierover zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België, zodat er een oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek. Daarbij houdt ook de Euregio de vinger aan de pols.

Van der Molen: “Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip. Dit voorbeeld geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om de gevolgen van nieuwe wetten in beeld te hebben voor Nederlanders die in de grensstreek wonen en werken.”