Coevorden/regio – Dagelijks komen de officiële bekendmakingen op de website van de overheid te staan. Als service publiceert Coevorder Nieuws elke dinsdag de bekendmakingen van de afgelopen week, die hieronder eenvoudig zijn te raadplegen door de links aan te klikken.

Dalerpeel – Prins Hendrikstraat 50: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van een garage

Coevorden – Nieuwe Veste: melding voor de organisatie van een duurzaamheidsmarkt, wijziging datum

Coevorden – Einsteinweg 10: melding activiteitenbesluit: verandering betonmortelcentrale

Zwinderen – Verlengde Hoogeveense Vaart 27: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: realisering overkapping voor aardappelopslag

Coevorden – Vlieghuis Europaweg: verlenging beslistermijn omgevingsvergunning: aanbrengen bovengronds leidingelement, aanleg hekwerk, aanbrengen duiker en permanent dempen sloot

Coevorden – Van Pallandtlaan 11: besluit omgevingsvergunning: wijziging indeling en brandcompartimentering

Geesbrug – Verlengde Hoogeveense Vaart 89: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee lindes

Aalden – Aelderstraat 1: besluit omgevingsvergunning: het bouwen van vijf geschakelde woningen

Coevorden – De Mars 11: besluit omgevingsvergunning: verbouwing entree

Schoonoord – Tramstraat 11: besluit omgevingsvergunning: het kappen van een beuk

Sleen – Heirweg 38: besluit omgevingsvergunning: het kappen van twee eiken

Gemeente Coevorden – gebied noord en zuid: besluit omgevingsvergunning: het kappen van aantal bomen

Coevorden – Van Heutszpark 20: besluit omgevingsvergunning: realisering bed & breakfast in bestaande woning

Noord-Sleen – horecabedrijf Wielens: voor de organisatie van de Bushbikers Najaarstocht

Erm – Ermerstrand: voor de organisatie van het beachvolleybaltoernooi

Dalen – Achterbente 1: ontheffing geluidshinder

Schoonoord – Havenstraat 3: aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Schoonoord – Havenstraat 3: vergunning Alcoholwet

Meppen – Goornstraat 4: aanvraag omgevingsvergunning: wijziging gevelindeling

Erm – Oostereind 12: aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning

Provincie

Openstellingsbesluit Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie provincies Gelderland, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland

Openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW 2022 Zuidwest-Drenthe fase 2

Coevorden – De Mars 1: besluit omgevingsvergunning Nature Energy Netherlands voor aanleg in-/uitrit

Subsidieregeling tijdelijke kunstwerken aan de route Europees Kampioenschap Wegwielrennen 2023

Waterschap

Ontwerp-jaarrekening 2022

Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023

Openbare vergadering algemeen bestuur 14 juni 2023