Dalen – Het gebouw van de openbare basisschool Burgemeester Wessels Boer in Dalen wordt gerenoveerd. De school wordt duurzamer en geschikt gemaakt voor vernieuwend onderwijs. Het is de bedoeling dat de renovatie in mei 2021 start. Als alles volgens planning verloopt kunnen de kinderen begin 2022 in hun nieuwe school terecht.

Wethouder Jeroen Huizing: “Het schoolgebouw is 25 jaar geleden voor het laatst verbouwd. In die tijd is er veel veranderd op het gebied van onderwijs. Zo is de manier van lesgeven nu heel anders dan toen. Dat vraagt ook om een hele andere, flexibele indeling van het gebouw. Na de verbouwing en verduurzaming past het schoolgebouw weer goed bij de huidige, moderne manier van lesgeven.”

Hele school wordt aangepakt

De hele school wordt aangepakt, vloeren krijgen nieuwe afwerking en alles wordt geverfd. Er komt een glazen binnenpui bij de centrale hal voor verbinding tussen de onderbouw en de middenbouw. Ook worden nieuwe ruimtes gecreëerd. Zo komen er leerpleinen, aangrenzend aan de leslokalen. Op de leerpleinen kunnen leerlingen zelfstandig of in groepjes werken. De wanden tussen de lokalen en het leerplein kunnen opengezet worden, zodat er een open leerruimte ontstaat. Tijdens de verbouwing komen er tijdelijk vier noodlokalen bij de school te staan.

De school werkt samen met een lokale aanbieder van kinderopvang en biedt straks plek aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. De buitenschoolse opvang en peuteropvang komen in het schoolgebouw en de dagopvang blijft op de huidige locatie naast de school. Door kinderen al vroegtijdig te laten wennen aan de school is de stap naar de basisschool gemakkelijker.

Duurzamer

Ook wordt het gebouw duurzamer gemaakt. De muren en vloeren worden geïsoleerd en de platte daken krijgen een betere isolatie. Het glas wordt vervangen door Hr++ glas. Daarnaast komen er op het dak van de school zonnepanelen en worden de gasketels vervangen door een hybride warmtepomp. Met al deze maatregelen is er straks 70 procent minder gasverbruik.

Bij de school is inmiddels een fraai Doe-Plein ingericht.

Kostenraming

De totale kostenraming voor de renovatie bedraagt circa 2.565.000 euro. Hiervan wordt door Arcade 1.150.000 euro geïnvesteerd. De gevraagde investering van de gemeente bedraagt daarmee in totaal 1.415.000 euro (1.150.000 euro voor onderwijs, 126.500 euro voor de kindvoorziening en 138.500 euro voor duurzaamheidsmaatregelen).