Coevorden/Hardenberg – Slimme leerlingen die van basisscholen met plusklassen komen, slagen vaker zonder vertraging voor het vwo. Van de scholieren die geen plusklas hadden, blijven er meer zitten of ze gaan naar de havo. Dat bleek kortgeleden uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, de Universiteit Maastricht en het National Talent Centre of the Netherlands. Onderwijsstichting Arcade springt hier al een aantal jaren op in met het Breinstein-onderwijs.

De onderwijsstichting, die het openbaar basisonderwijs verzorgt in de gemeenten Hardenberg en Coevorden, werkt inmiddels voor het zesde jaar met twee speciale groepen die zich richten op het onderwijsaanbod voor meer- en hoogbegaafden. Een groep van vier specialisten verzorgt de lessen. Een van hen is Alie Kuipers. “We zetten in op het ‘leren om te leren’. Alle kinderen die hier komen kunnen goed leren, maar wanneer het lastig wordt haken ze vaak af”, vertelt Kuipers. “Als ze dan bijvoorbeeld naar het vwo gaan, gaat dat vaak fout omdat ze niet weten hoe ze moeten leren. We leren ze dan ook om op momenten dat het moeilijk wordt toch door te zetten. We hanteren daarbij verschillende onderdelen. Zo gaan we aan de slag met de executieve functies. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het doorzetten, plannen, flexibel zijn en dingen doen vanuit je gevoel.”

Schoolwerk

De leerlingen, afkomstig van diverse Arcade-scholen, komen op dinsdagochtend bij elkaar op twee verschillende locaties in Coevorden en Hardenberg. “We starten dan met het bespreken van het schoolwerk. We noemen dat ook bewust zo, omdat het opdrachten zijn die ze op de eigen school moeten uitvoeren. Ze krijgen daar op school tijd voor om aan te werken. Bepaalde taken die ze goed beheersen hoeven ze niet uit te voeren en in plaats daarvan geven wij ze uitdagende opdrachten waarmee ze dan op de eigen school aan de slag kunnen.”

Chinees

Kuipers vertelt dat er een speciaal jaarprogramma is samengesteld. Ook worden regelmatig externen uitgenodigd met een bepaalde expertise. “Zo hebben de kinderen vorig jaar Chinese les gehad. We krijgen dan wel eens de vraag waarom Chinees en geen Engels. Het antwoord is eenvoudig. Van de Engelse taal krijgen ze al veel mee. Bij Chinees moeten ze helemaal op nul beginnen. Ze moeten iets doen dat ze nog niet beheersen, waardoor ze extra tot leren worden aangezet.”

Foto’s: Gerjo Stegeman.