Gees – In De Zwerfkei in Gees wordt woensdag 29 september een Dorpsavond gehouden. Er wordt informatie gegeven over de recent afgeronde plannen van het Dorpsbudget 2020. Wie wil meedenken over ideeën voor besteding van het Dorpsbudget 2021-2022 is welkom. Wel dienen belangstellenden zich tevoren aan te melden met vermelding van de voorkeur voor één van de vier thema’s: natuur, ondernemerschap, zorg voor elkaar, verduurzaming van huizen en energie.

De bijeenkomst wordt vanaf 20.45 uur gehouden na de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Gees.

In Gees is huis aan huis deze brief verspreid. Meer informatie, inclusief de mogelijkheid tot aanmelding, is te lezen via deze link op de website van Gees. Plannen kunnen tot eind oktober worden ingediend bij de commissie Dorpsbudget via mail dorpsbudget@geesweb.nl.