Coevorden – Wijkteam Tuindorp hield, in samenwerking met Domesta, de gemeente en Maatschappelijk Welzijn Coevorden, een flyeractie in de wijk Tuindorp. Bewoners van de wijk konden aangeven welke mooie initiatieven zij zien in de buurt én wie er extra in het zonnetje mogen worden gezet vanwege hun inzet in de wijk. Daarnaast zijn er supermarktbonnen uitgedeeld en kwamen mooie gesprekken op gang.

Ook in de wijk Tuindorp staan buren voor elkaar klaar door bijvoorbeeld een boodschapje extra mee te nemen, elkaars tuin te onderhouden of een luisterend oor te bieden.

Opbouwwerker Natascha van Doesburg is regelmatig in de wijk te zien en altijd beschikbaar voor vragen of een gesprekje. Een opbouwwerker werkt samen met bewoners, vrijwilligers, verenigingen en organisaties aan de leefbaarheid van uw buurt en wijk en de gezondheid van de bewoners. Opbouwwerkers ondersteunen en stimuleren waar nodig en begeleiden activiteiten. Wie contact wil met Natascha of één van haar collega’s, kan contact opnemen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden via 085-2735256 of info@mwcoevorden.nl.

Op de foto worden bloemen uitgereikt aan bewoners, die in het zonnetje worden gezet vanwege hun extra inzet tijdens deze periode van corona.