Sleen – Belangen Buitengebied Coevorden 2014 oftewel BBC2014 vierde zaterdagmiddag het tienjarig bestaan in De Deel in Sleen. De lokale partij werd destijds opgericht door Derk ten Berge en Jan Piet Heederik, toen wonend in Zweeloo. “De druppel die de emmer deed overlopen, was de dreigende sluiting van Zwembad Zweeloo”, aldus Ten Berge.

Ten Berge woont inmiddels in Emmen, hij betreurde het dat de inmiddels overleden Heederik dit feestelijke moment niet meer mocht meemaken. Andere fracties in de gemeenteraad van Coevorden hadden weinig fiducie in BBC2014 en het aantal zetels. Maar, het liep anders: de partij kwam in 2014 meteen met zes zetels in de raad.

Raadsleden van het eerste uur

De raadsleden van het eerste uur waren Jenny Streur (fractievoorzitter), Bianca Karsten, Diana van Uffelen, Zeno Roos, Irene Visser en Harma Weggemans. Jan Zwiers werd wethouder. Bij de verkiezingen in 2018 behaalde BBC2014 zelfs negen zetels en in 2022 kwam er nog eentje bij. De fractie werd goed ontvangen in de gemeenteraad en het college. “Wij wisten van niets, maar door alle steun hebben we veel geleerd”, zei Ten Berge.

Zeno Roos en Irene Visser werden al vrij snel opgevolgd door Derk ten Berge en Erik Holties. Zij hadden geen aspiraties om de politiek in te gaan, maar zij stonden nu eenmaal als eerstvolgende kandidaten op de lijst. Van deze stap hebben zij overigens geen spijt gehad. Ten Berge nam afscheid bij de volgende verkiezingen. Echter, toen Jan Zwiers weer wethouder werd, was hij wederom aan zet. In december 2019 verhuisde hij naar Emmen en toen was de klus echt geklaard.

Inmiddels is Erik Holties wethouder en heeft onder andere de binnenstad van Coevorden onder zijn hoede. “Als het de stad goed gaat, gaat het de dorpen ook goed.” Momenteel is er veel aandacht voor de binnenstad, maar ook voor de dorpen. Zo krijgt Schoonoord een MFC van minimaal 20 miljoen euro en wordt op diverse locaties gebouwd.

Steven Stegen was voorheen verslaggever bij RTV Drenthe, deze baan ruilde hij in 2020 in voor het wethouderschap. Hij pakte nog even zijn voormalige werkzaamheden op door een vraaggesprek met zijn voorganger Jan Zwiers te houden. Zwiers vertrok destijds als wethouder en ging kortstondig aan de slag bij FC Emmen. Kort daarop werd hij wethouder in een zakencollege in Hoogeveen en inmiddels is hij burgemeester in buurgemeente Midden-Drenthe.

“BBC-principe uitgerold”

“Vanaf het begin”, vertelde Zwiers, “zijn we goed met elkaar opgetrokken en kregen we steun van andere fracties. We leerden snel hoe het allemaal werkt. We hebben gewerkt aan het opbouwen van relaties en het vertrouwen buiten het gemeentehuis. In beginsel waren we een min of meer activistische partij, maar dat hebben we snel verlaten.” Zwiers noemde nog het verbindend besturen. “Ik heb als het ware het BBC-principe uitgerold daar Midden-Drenthe”, zei hij met een glimlach.

Na deze korte toespraken en het vraaggesprek was het tijd voor een hapje en een drankje en bijpraten met elkaar. Naast de huidige raadsleden en wethouders waren er ook vele ‘oudgedienden’, waardoor de receptie tevens het karakter van een reünie had.

Hoofdfoto: drie van de huidige raadsleden, v.l.n.r. Ton Soppe, Hans Wering, Jan Hooge.