Coevorden/Hardenberg – Onderwijsstichting Arcade en Kinderwereld hebben een intentieverklaring getekend om in de toekomst te komen tot een vergaande samenwerking. Dit laatste gebeurt al een aantal jaren op een informele manier. Op een aantal locaties heeft dat reeds tot mooie resultaten en positieve reacties bij ouders geleid.

Met de ondertekening en een daaraan gekoppeld onderzoek willen beide organisaties kijken of ze tot een formele samenwerking kunnen komen. “Het is prachtig om te zien dat na een aantal jaren de puzzelstukjes in elkaar vallen. We willen dan ook graag de volgende stap zetten”, vertellen Jacqueline Jansen (Kinderwereld) en Aranka van Heyningen (Arcade). “Het is hierbij belangrijk dat we eerst binnen alle geledingen van beide organisaties in gesprek gaan om een startpunt te bepalen, vanwaar de verdere ontwikkeling kan worden vormgegeven.”

Uiteindelijk zou dit er toe moeten leiden dat er vanuit één gezamenlijke visie gewerkt wordt. “De intentie is om te komen tot een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. De medewerkers werken in dat geval intensief met elkaar samen, waardoor bijvoorbeeld de stap van peuter naar kleuter voor zowel het kind als de ouder heel natuurlijk zal verlopen.”

Beide organisaties benadrukken, dat het tekenen van de intentieverklaring niet betekent dat er geen samenwerking meer is met andere partijen.

Arcade verzorgt openbaar onderwijs in de gemeenten Coevorden en Hardenberg. Kinderopvangorganisatie Kinderwereld heeft locaties in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hardenberg.

Foto: Aranka van Heyningen (links) en Jacqueline Jansen (foto: Gerjo Stegeman).