Dalerpeel/Nieuwe Krim – Plaatselijk Belang Dalerpeel neemt het initiatief om te kijken wat de mogelijkheden voor woningbouw in Dalerpeel en Nieuwe Krim zijn. “Door de nieuwe woonvisie zijn er meer mogelijkheden. Kleine dorpen moeten hiervoor zelf het initiatief nemen. Wij grijpen die kans met beide handen aan. We horen regelmatig, dat er dorpsgenoten zijn die behoefte hebben aan een andere woning of op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning.“

De behoefte aan deze woningen moet worden aangetoond. Daarom heeft Plaatselijk Belang Dalerpeel de werkgroep Wonen in Dalerpeel opgezet. Er wordt een onderzoek gedaan onder alle inwoners van Dalerpeel en Nieuwe Krim. Er zijn twee vragenlijsten: een voor de huidige hoofdbewoners van een pand en een voor de startende woningzoeker.

De vragenlijst zijn inmiddels beschikbaar. Wie er geen heeft, kan die verkrijgen in het dorpshuis en bij bestuursleden van Plaatselijk Belang. Ook kan de vragenlijst digitaal worden ingevuld door de QR-code te scannen of te klikken op deze link. Op 25 maart sluit de inzending. Papieren formulieren kunnen worden ingeleverd in de dorpswinkel of aan de Dorpsstraat 24 en Vlonder 19.