Coevorden – De gemeenteraad is onlangs geïnformeerd over het vervolgproces naar aanleiding van de ongeregeldheden in Poppenhare in het weekend van 31 december 2020 tot en met 3 januari 2021. Er is inmiddels een analyse uitgevoerd, die is vertaald in een rapportage. Deze analyse is onderdeel van de ingekomen stukken, die in de vergadering van de raadscommissie op dinsdag 30 maart aan de orde komen.

De komende tijd wordt veel aandacht aan de wijk besteed, waarbij de programma’s ‘Gezond in Coevorden’ en ‘Kansrijk opgroeien’ worden ingezet. Veel inwoners gaven aan het vervelend te vinden dat de wijk zo in het nieuws is gekomen en het imago lijkt lastig te doorbreken. Inwoners en organisaties in de wijk willen juist de positieve ontwikkelingen benadrukken.

“Het beeld is”, zo staat in de analyse, “dat de groepen op de verschillende momenten bestonden uit jongeren en volwassenen die leven in een omgeving waar sprake is van een lagere sociaal-economische status. Het gevoel minder kansen te hebben als onderdeel van de redenen om mee te doen is daarmee aannemelijk.”

Er gaan in Poppenhare en Lootuinen gesprekken plaatsvinden in het kader van het project positieve gezondheid en het programma Kansrijk opgroeien, samen met Stichting Gezond Coevorden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Ook komen er gesprekken met inwoners over integratie. Buurtsportcoaches gaan activiteiten organiseren samen met jongeren. Met inwoners wordt in kaart gebracht welke vraagstukken er leven en hoe daarop gezamenlijk een antwoord kan worden gegeven.

In de analyse wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de gebeurtenissen rond de jaarwisseling in Poppenhare. De complete analyse is hier te lezen.