Drenthe doet samen met Limburg, Utrecht en Zuid-Holland mee aan een Ontwikkelfonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om energiecoöperaties te stimuleren en professionaliseren.  De provincie wil hiervoor een lening van 1,2 miljoen euro verstrekken aan het fonds dat energiecoöperaties in Drenthe helpt om door de financieel risicovolle opstartfase van duurzame energieprojecten te komen. Het bedrag wordt door het ministerie verdubbeld.

Projecten die in aanmerking komen voor het fonds zijn zon- en windprojecten (deels) in eigendom van energiecoöperaties met een minimale investeringswaarde van 500.000 euro. Coöperaties kunnen voor deze projecten onder andere een lening aanvragen voor kostendekking van natuur- en milieuonderzoeken en ondersteuning bij projectontwikkeling in de opstartfase.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Wij doen mee met dit fonds, omdat wij zien dat veel energiecoöperaties, ondanks goede plannen, hun projecten niet kunnen realiseren vanwege een gebrek aan specifieke kennis of financiële middelen op het juiste moment. Het fonds biedt een mogelijkheid om hun rol te versterken. Energiecoöperaties weten wat er speelt in de omgeving, willen en kunnen inwoners betrekken en kunnen daarmee onder andere een belangrijke rol spelen in het doel om 50 procent lokaal eigendom in zon- en windprojecten te bereiken”.

In Drenthe staan voldoende projecten in de startblokken die gebruik willen maken van het Ontwikkelfonds. Energiecoöperaties leverden in 2021 op verzoek van de provincie een lijst aan met projecten die aanspraak willen maken op het ontwikkelfonds.

De uitvoering van het verstrekken van leningen uit het fonds is in handen van Stichting Nationaal Groenfonds en Energie Samen, de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties. Zij gaan afspraken maken met de Drentse Kei, de Drentse koepel van energiecoöperaties over de uitvoering en het indienen van aanvragen in Drenthe. Voordat het fonds in Drenthe wordt opengesteld voor aanvragen dienen Provinciale Staten in te stemmen met deelname aan het Ontwikkelfonds.