Coevorden – De motie van BBC2014 voor een evenwichtige aandacht voor de dorpen van BBC2014 viel niet bij iedereen in goede aarde.

Irene Driehuis van het PAC noemde dat tijdens de begrotingsbehandeling van dinsdagavond een mythe. “Er is 4 miljoen geïnvesteerd voor glasvezel in de buitengebieden, er zijn dorpsbudgetten, we hebben een stimuleringsfonds er worden zaken ondergebracht bij de Regiodeal en blijkbaar is vergeten, dat aan de centrumplannen in Coevorden twintig jaar aan voorbereiding zijn voorafgegaan.”

Na een schorsing werd de motie aangepast en mede ondertekend door de PvdA. Een evenwichtige aandacht voor de dorpen bleef staan, maar eerst worden de belangrijke thema’s bepaald. De bedoeling is om bij de begroting van 2021te komen met een presentatie van de eerste projecten.

Door de steun van diverse andere partijen werd motie van BBC2014 aangenomen.