Coevorden – De plannen voor Markt en Haven staan inmiddels op de website van de gemeenteraad en zijn vandaag gepresenteerd. In afwijking van eerdere plannen blijven de platanen op de Markt. De bomen worden fors teruggesnoeid om eventuele overlast te veroorzaken. Alle plannen tezamen, inclusief uitbreiding van de parkeerplaatsen aan de Oostersingel, zijn ruim 5,6 miljoen euro.

Na diverse momenten waarop inwoners en ondernemers ideeën en meningen konden uiten, is nu het plan aan de orde. De raadscommissie spreekt er dinsdag 12 maart over.

Na de Weeshuisweide, de heringerichte centrumstraten en het aanbrengen van gravures staat nu de verdere ontwikkeling van het Kasteelpark op het programma. De gemeente spreekt daarnaast over succesvolle vastgoedregelingen, vulling van lege panden, het stimuleren van nieuwe vestigingen en een scala van evenementen op de nieuwe Weeshuisweide.

Veel groen

“Met het ontwerp voor Markt, Haven, citadelpunt en Weeshuisweide willen we deze bijzondere plekken meer met elkaar verbinden en een schat toevoegen; een unieke plek waar zowel inwoners als bezoekers zich thuis en welkom voelen”, zo staat in het raadsvoorstel. Ook is er aandacht voor onder andere klimaatadaptatie. “De uitbreiding van de groenvoorziening geeft schaduw, verkoeling en versterkt de verblijfskwaliteit. Vermindering van het aantal parkeerplaatsen op de Markt maakt plaats voor water en meer groene ruimte.

In de plannen is ruimte voor bomen en terrassen in het midden van de Markt. De zuidwestzijde van het plein wordt omsloten met verhoogde groenelementen. De verhoogde rand rondom biedt zit- en speelgelegenheid. Ganzen Geesje krijgt een geïntegreerde plek op het plein. Het water van Ganzen Geesje en de Markthal wordt via het plein afgevoerd naar de haven en gebruikt voor het in beeld brengen van de Koevoorde en een waterspeelelement. Het plein is toegankelijk voor iedereen.

Aan de noord- en zuidzijde van het plein komen twee verhoogde groenelementen met zitranden die als openluchttheater gebruikt kunnen worden Op de Markt is voldoende ruimte voor onder andere de weekmarkt en evenementen. Tijdens de warenmarkt is er gelegenheid voor parkeren op de Markt.

Op de onderstaande afbeelding staat een markthal, dat wordt een open gebouw. Dit is niet het ontwerp, eerst komt er een openbare inschrijving voor een definitief ontwerp

Citadelpunt

Het citadelpunt wordt afgemaakt. Er komt een gebouw aan de kade, waarvoor projectontwikkelaar Peter van Dijk inmiddels bezig is met tekenen. De inrichting moet het idee van de kasteelgracht versterken. Het water van de haven wordt getrapt uitgegraven. Deze plek wordt gescheiden van de binnenhaven. Projectmanager Gert van der Kooi: “Dit wordt een plek, die zowel met als zonder water kan worden gebruikt voor pootjebaden of het houden van evenementen. Ook kan het van zand worden voorzien voor het houden van wedstrijdjes. Door de scheiding van deze plek met de haven zou het mogelijk kunnen zijn dat we een L-vorm creëren voor het aanmeren van boten.” Langs het water worden aflopende terrassen toegevoegd.

Parkeren

Een belangrijk onderwerp in de binnenstad is het parkeren. Een gespecialiseerd bureau telde op verschillende dagen en tijdstippen hoeveel auto’s er staan. Ook keek het bureau naar wie er dan parkeren: bezoekers, inwoners van de binnenstad of werknemers in de binnenstad. “De resultaten van dit onderzoek zijn de basis voor de parkeerbalans waarbij er minder parkeerplaatsen op de Markt en Weeshuisweide nodig zijn en er nieuwe parkeerplaatsen komen aan de Molenbelt en aan de Oostersingel.”

Momenteel zijn er 93 parkeerplaatsen op de Markt. Dat aantal wordt teruggebracht. Eerst zouden er twaalf parkeerplaatsen blijven, nu worden dat er negentien. Dat betekent 74 parkeerplaatsen minder. Door het herinrichten en uitbreiden van de parkeerplaats Duivelshoek/Oostersingel komen er 52 parkeerplaatsen bij. “De parkeerplaatsen op de Markt verdwijnen niet tot het moment dat het parkeerterrein aan de Oostersingel klaar is”, aldus wethouder Erik Holties. De parkeerplaatsen bij de Stadskerk verdwijnen vooralsnog niet en ook de parkeerplaatsen bij het Weeshuis blijven.

Met de aanleg van de huidige parkeerplaats aan de Oostersingel in 2008 zijn de fundaties gevonden van de bierbrouwerij Duivelshoek. Dit gegeven komt terug in de vorm van een kunstwerk. Kunstenaar Hans Jouta is daarvoor gevraagd. Hij maakte ook het kunstwerk op de Molenbelt.

Naar verwachting neemt de uitvoering van de werkzaamheden een jaar in beslag. De planning wordt samen met de ondernemers en belanghebbenden door de aannemer opgesteld.

Alle stukken over dit onderwerp staan in de agenda voor 12 maart op de pagina van de gemeenteraad, te bekijken via deze link.

Op deze afbeelding staat de plek van de markthal, een open gebouw op palen. Dit is niet het ontwerp, eerst komt er een openbare inschrijving voor een definitief ontwerp